Magyar alkotmányjog gyakorlat

 

Követelmények és tantárgyi programok

Magyar alkotmányjogi gyakorlat c. tantárgyból

Igazgatásszervező alapszakos

levelező tagozatos hallgatók számára

Tantárgykód: AJALK102ISZL1

2013/2014. tanév I. félév

 

 

 

Számonkérés típusa: gyakorlati jegy

A hozzárendelt kreditpontok száma: 2

A tárgy jegyzője: dr. Paulovics Anita egyetemi tanár, dr. Pap Gábor egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: --

 

 

1.    Az oktatás célja:

Alkotmányjogi szövegek (jogszabályok, bírói döntések, alkotmánybírósági határozatok, szakirodalom) tanulmányozása. A jog­eset-megoldási készség kialakítása az alkotmányjogban.

 

 

2.    Tankönyv:

Alkotmánybírósági esetjog (szerk.: Halmai Gábor), INDOK, Bp., 2004.

 

 

3.    Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik.

 

 

4.    Gyakorlat (Jámbor Adrienn)

XI. 9. szombat 8.30-11.50. A/1. 309. tt.

Alkotmányjogi jogszabályok, bírói (alkotmánybírói) döntések elemzése, ennek módszerei. Al­kotmányjogi jogesetek megoldása, ezek értékelése. Az elsajátított készségek értékelése.

 

 

Miskolc, 2013. szeptember

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza