Bevezetés a közjogtanba


Vizsgakérdések a jogi asszisztens hallgatók számára


Bevezetés a közjogtanba


tantárgyból 2012/13. tanév II. félév

 

 

  1. A közjog és a magánjog fogalma, elhatárolása, az egyes jogágak. Az alkotmányjog fogalma és jellemzői.

  2. Az alkotmány fogalma, ismérvei, az alkotmányok csoportosítása. Az alkotmányosság követelményei.

  3. A hatalommegosztás elve (Locke, Montesquieu, Constant)

  4. A jogforrás alkotmányjogi fogalma. A jogforrási rendszer alapelvei. A hatályos magyar jogforrási rendszer

      felvázolása.

  5. A jogszabályok.

  6. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. 

  7. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása.

  8. A demokrácia fogalma. A képviseleti és a közvetlen demokrácia fogalma, egymáshoz való viszonya. Választási alapfogalmak.

  9. Választási alapelvek. A választási rendszerek fajtái.

10. A magyar országgyűlési választójog feltételei, az eredmény megállapítása. Az önkormányzati választások (települési, területi) szabályai. 

11.  Az országos népszavazás és népi kezdeményezés szabályai. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályai.

12. Az Országgyűlés funkciói és hatáskörei. Az Országgyűlés megalakulása és megbízatási ideje.

13. Az Országgyűlés tisztségviselői. Az Országgyűlés szervezete.

14. Az Országgyűlés működésének szabályai. Kérdés és interpelláció. Az országgyűlési képviselők mentelmi joga.

15.  A köztársasági elnök választása, megbízatása, megbízatásának megszűnése, helyettesítése. 

16.  A köztársasági elnök feladatai, hatáskörei.

17. A kormányzás fogalma. A Kormány feladat-és hatáskörei. A kormányzati felelősség lényege és érvényesítésének eszközei.

18. A Kormány megalakulása, megszűnése. Az ügyvivő kormány és az ügyvezető miniszterelnök.

19. A közigazgatási szerv fogalma. A közigazgatási szervek közös jellemzői. Az államigazgatási és önkormányzati szervek elhatárolása. A közigazgatási szervek csoportosítása.

20. Az önkormányzás elve. Az állam területi tagozódása. A helyi önkormányzás fogalma. A helyi önkormányzatok típusai, alapjogai.

21. Az önkormányzati képviselő-testület ülései. Az önkormányzati rendeletalkotás folyamata és tárgykörei.

22. Az önkormányzat határozata. Az önkormányzat szervezeti-és működési szabályzata.

23. Az igazságszolgáltatás fogalma. A magyar bírósági szervezet. A bíróságok központi igazgatása.

24. A magyar ügyészség szervezete. Az ügyészség feladatai, tevékenységi körei.

25. Az alkotmánybírói tisztség létrejötte, megszűnése. Az alkotmánybírák jogállása.

26. Az Alkotmánybíróság hatáskörei.

27.  Az adatok fajtái és fogalmuk. Az adatvédelmi hatóság.

28.  Az adatvédelem és a titokvédelem kapcsolata. A minősített adatok fajtái és fogalmuk. Az adatok minősítése, a minősített adatok megismerése és védelme.

 

Vissza