Magyar alkotmányjog

 

 

Követelmények és tantárgyi programok

Magyar alkotmányjog c. tantárgyból

Igazgatásszervező alapszakos

Nappali tagozatos hallgatók számára

Tantárgykód: AJALK101ISZN1

2013/2014. tanév 1. félév

 

Számonkérés típusa: kollokvium

A hozzárendelt kreditpontok száma: 5

A tárgy jegyzője: dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tanszék: Alkotmányjogi tanszék

Előtanulmányi kötelezettség: Jogi alaptan (e), Magyar alkotmányjog gyakorlat (e)

 

1.    Az oktatás célja:

A magyar alkotmányjog oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az állami hatalomgyakorlás és a magyar államszervezet működésének elméleti és jogszabályai alapjait és az alapjogok rendszerét.

 

2.    Felmentési kérelmek elbírálása:

Magyar alkotmányjogból csak az a nappali tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

3.    Az aláírás:

Az aláírásra leghamarabb az utolsó előadás napján kerül sor.

 

4.    Vizsga:

A vizsga, írásban, illetve szóban történik a Tanszék által meghatározott vizsganapokon. Akinek nincs meg az aláírása, nem vizsgázhat.

 

5.    Tankönyv:

Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Szerk. Paulovics Anita. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012. (Esetleg újabb kiadás)

 

6.    Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik.

 

 


Előadások

 

 

Okt.h.

Időpont

Oktató

Téma

1.

09. 11.

Jámbor

Adrienn

Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai. A hatalommegosztás. A kormányformák.

2.

09. 18.

Jámbor

Adrienn

A jogforrási rendszer.

3.

09. 25.

Jámbor

Adrienn

A képviseleti és közvetett demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

4.

10. 02.

Jámbor

Adrienn

Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése. A képviselők jogállása. A törvényhozatali eljárás.

5.

10. 09.

Jámbor

Adrienn

A köztársasági elnök jogállása, megbízatása és hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.

6.

10. 16.

Jámbor

Adrienn

A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.

7.

10. 23.

 

SZÜNET

8.

10. 30.

 

SZÜNET

9.

11.06.

Jámbor

Adrienn

Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

10.

11. 13.

Panyi Béla

Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

11.

11. 20.

Jámbor

Adrienn

Az önkormányzás elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok. A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

12.

11. 27.

Jámbor

Adrienn

Az alkotmányvédelem. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei. Az alkotmánybírák jogállása. Az alapvető jogok biztosa.

13.

12. 04.

Jámbor

Adrienn

Az alkotmányos alapjogok fogalma, rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

14.

12. 11.

Jámbor

Adrienn

Pótlás. Konzultáció.

 

 

Az előadások időpontja és helye: szerda 8-11 óra, A/6. épület 216.

 

Miskolc, 2013. szeptember

 

                                                                                                          Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza