Magyar alkotmányjog

 

Követelmények és tantárgyi programok

Magyar alkotmányjog c. tantárgyból

Igazgatásszervező alapszakos

levelező tagozatos hallgatók számára

Tantárgykód: AJALK101ISZL1

2013/2014. tanév 1. félév

 

 

Számonkérés típusa: kollokvium

A hozzárendelt kreditpontok száma: 5

A tárgy jegyzője: dr. Paulovics Anita egyetemi tanár, dr. Pap Gábor egyetemi adjunktus

Tanszék: Alkotmányjogi tanszék

Előtanulmányi kötelezettség: Jogi alaptan (e), Magyar alkotmányjog gyakorlat (e)

 

1.    Az oktatás célja:

A magyar alkotmányjog oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az állami hatalomgyakorlás és a magyar államszervezet működésének elméleti és jogszabályai alapjait és az alapjogok rendszerét.

 

2.    Felmentési kérelmek elbírálása:

Magyar alkotmányjogból csak az a levelező tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

3.    Az index aláírása:

Az index aláírására leghamarabb az utolsó előadás napján kerül sor.

 

4.    Vizsga:

A vizsga, írásban, illetve szóban történik a Tanszék által meghatározott vizsganapokon. Akinek nincs meg az aláírása, nem vizsgázhat.

 

5.    Tankönyv:

Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Szerk. Paulovics Anita. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012. (Esetleg újabb kiadás)

 

6.    Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik.

 

 

Előadások

 

Első előadás (Zsíros Annamária)

IX. 27. péntek 14.20-17.30. A/1. 226.tt.

Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai.

A hatalommegosztás.

A kormányformák.

A jogforrási rendszer.

A képviseleti és közvetett demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

 


Második előadás (Jámbor Adrienn)

IX. 28. szombat 8.30-11.50. A/1. 308. tt.

Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése. A képviselők jogállása.

A törvényhozatali eljárás.

A köztársasági elnök jogállása, megbízatása és hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.

 

 

Harmadik előadás (Zsíros Annamária)

X. 5. szombat 8.30-11.50. A/1. 307. tt.

A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány.

A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.

Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

 

Negyedik előadás (Jámbor Adrienn)

XI. 8. péntek 14.20-17.30. A/1. 226. tt.       

Az alkotmányvédelem. Az alkotmánybírák jogállása.

Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.

Az alapvető jogok biztosa.

Az önkormányzás elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok.

A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

 

Miskolc, 2013. szeptember

 

 

Alkotmányjogi Tanszék

Vissza