TDK 2009

ME ÁJK 2009. évi TDK helyezettek

 

 

AGRÁR-ÉS KÖRNYZETJOG

 

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

 

1.

Zsíros László

Fordított perspektíva - a mezőgazdasági géntechnológia jogi szabályozása a géntechnológia szemszögéből

Dr. Szilágyi János Ede

egyetemi tanársegéd

2.

Horváth István

Környezetvédelmi szempontok érvényesülése a Pécs környéki lokátor-állomások engedélyezése ügyében

Dr. Szilágyi János Ede

egyetemi tanársegéd

2.

Deák Gábor

A sajóládi erdő elpusztításának jogi szempontú elemzése

Dr. Csák Csilla

intézeti tanszékvezető egyetemi docens

3.

Gábor Zoltán

Az SPS támogatási rendszer jogi és közgazdasági aspektusai

Dr.Olajos István

egyetemi docens

3.

Gál Fruzsina

A mi földünk velünk, vagy nélkülünk?” A klímavédelem szolgálatában: az emisszió kereskedelem – különös tekintettel az Európai Unió éghajlatváltozás ellen folytatott harcának eredményeire 

Dr. Csák Csilla

 intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

ALKOTMÁNYJOG

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

1.

Kovács Anita

A környezethez való jog érvényesülése az ügyészség környezetvédelmi tevékenysége során

dr. Panyi Béla

 c. egyetemi docens

2.

 Ádám Viktor

A gyülekezési jog időszerű kérdései

dr. Hallók Tamás

egyetemi tanársegéd

2.

Gábor Katalin

Az abortusz alkotmányjogi megítélése

Dr. Paulovics Anita

 intézeti tanszékvezető egyetemi docens

3.

Kelemen Enikő

Az ügyészség feladatai, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár - Bereg Megyei Főügyészség tevékenysége

dr. Panyi Béla

c. egyetemi docens

 

 

 

BÜNTETŐJOG ÉS KRIMINOLÓGIA

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

1.

Kerekes Viktória

A családon belüli erőszak XXI. Századi kórképének vizsgálata, különös tekintettel a női elkövetőkre

dr. Gilányi Eszter

egyetemi tanársegéd

2.

Lovassy Ádám, Szabó Balázs

Rendőrségi modellek és rendszerek az Európai Unióban

Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

2.

Humonyik - Balog Nikoletta

Az állatkínzás büntetőjogi megítélése

Prof. Dr. Görgényi Ilona

egyetemi tanár

3.

Keller Gabriella

Partnerrel szemben elkövetett családon belüli nemi erőszak hazai és nemzetközi szabályozása

Dr. Sántha Ferenc

 egyetemi docens

3.

Kormos Tímea

"Lenni vagy nem lenni" - magzati sorsok a büntetőjog és a természettudományok határán

Dr. Jacsó Judit

egyetemi docens

Tanszéki különdíj

Orsós András

Quo vadis, rendészet? - Közösségi rendészet Európában és létjogosultsága Magyarországon

Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens

 

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG ÉS BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSI JOG

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

 

1.

Walter Ákos

A szemle végrehajtásának jogi és technikai háttere, különös tekintettel az azt foganatosító hatóságra

Prof. Dr. Farkas Ákos

egyetemi tanár

2.

Gáspár Kinga

Az USA büntető igazságszolgáltatása John Grisham művein át

Prof. Dr. Farkas Ákos

egyetemi tanár

 

 

 

 JOGTÖRTÉNET

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

1.

Bíró István

Keglevich gróf parádsasvári botránya

dr. Turkovicsné

Dr.Koncz Ibolya Katalin

egyetemi docens

2.

Kangyalka Rita

Az 1894. éci XXXI. törvénycikk, a házassági törvény gyakorlati megvalósulása Magyarországon

dr. Turkovicsné

Dr.Koncz Ibolya Katalin

egyetemi docens

 

KERESKEDELMI JOG

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

1.

Konoróth Máté

A felelősség szabályozásának egyes kérdései az amerikai részvénytársaságok körében

Dr. Miskolczi Bodnárné

dr. Harsányi Gyöngyi,

egy. adjunktus

2.

Ligeti Márk

A vezető tisztségviselők felelőssége a gazdasági társaságokban

Ujváriné dr. Antal Edit,

egy. adjunktus

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

1.

Soltész Blanka

A légtér igazgatásának hazai és uniós szabályozása

Dr. Nyitrai Péter

intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Stromajer Norbert

A jogi személyek honvédelmi feladatai, gazdasági és anyagi szolgáltatásai kötelezettségeinek alakulása

dr. Turkovics István

 egyetemi tanársegéd

2.

Gyüre Péter

A kulturális javakra vonatkozó hazai szabályozás nemzetközi kitekintéssel

Dr.Szabó AnnamáriaEszter egyetemi tanársegéd

3.

Kaszó Enikő

A szabálysértési jog szankciórendszerének kritikai vizsgálata, a közúti közlekedési szabálysértések és a mindenki által bírált objektív felelősség

Dr. Nyitrai Péter

 intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

3.

Schuller Balázs

Objektív felelősség a közlekedésben

dr. Turkovics István, egyetemi tanársegéd

 

  

MUNKAJOG ÉS SZOCIÁLIS JOG

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

1.

Cseke Gábor

A sportolói jogviszony szabályozása, különös tekintettel a a labdarúgók jogállására

dr. Tóth Hilda

egyetemi adjunktus

2.

Nyikes Zita

Munkavállalás az Európai Unóban, különös tekintettel az Egyesült Királyság hatályos szabályozására

dr.Jakab Nóra

egyetemi tanársegéd

 

 

NEMZETKÖZI JOG, NEMZETKÖZI MAGÁNJOG, EURÓPAJOG

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

1.

Oláh Erika

A magyar gazdasági szereplők új perspektívái, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok tükrében, különös tekintettel a technológia és ismeretek átadására vonatkozó határokon átnyúló szerződésekre

Dr. Mátyás Imre

egyetemi adjunktus

2.

Forgács Tünde

Az Európai Unió tagállamaiban kötött munkaszerződésekre vonatkozó jogi szabályozás, különös tekintettel a jogválasztásra

Dr. Mátyás Imre

egyetemi adjunktus

 

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

1.

Koós Márk György

A fizetési meghagyásos eljárás reformja

Dr.Wopera Zsuzsa

Intézetigazgató, egyetemi docens

2.

Lassu Zoltán

Perhatékonyság a polgári perekben

dr. Nagy Adrienn

 egyetemi tanársegéd

3.

Trunkos Krisztina

A perhatékonyság érvényesülése a polgári eljárásban

dr. Nagy Adrienn

egyetemi tanársegéd

Advocat Alapít-vány különdíja

Kormos Réka

Az egészségügyről szóló törvényhez kapcsolodó eljárások speciális szabályai

dr. Nagy Adrienn

 egyetemi tanársegéd

 

POLGÁRI JOG

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

1.

Bézsenyi Bernadett

Az öröklési szerződés egyes kérdései – tekintettel az új Ptk-ra

Dr. Leszkoven László

egyetemi docens

2.

Kulasák Kornélia

A házassági vagyonjogi rendszerek alapvető kérdései, avagy oszd meg és uralkodj

 Dr. Barzó Tímea

 egyetemi docens

Novotni Alapít-vány különdíja

Pataki Nikoletta

A vételi jog biztosítéki célú alkalmazásának problémái

dr. Pusztahelyi Réka egyetemi tanársegéd

Novotni Alapít-vány különdíja

Laczkó Gabriella

Az egészségügyi adatok védelme, különös tekintettel az orvosi titoktartásra és a betegek jogaira

 Dr. Barzó Tímea

 egyetemi docens

 

 

 

PÉNZÜGYI JOG

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

1.

Kovács Kitti

Megfontolt adótervezés vagy illegális vagyonmentés, avagy offshore-ról pro és kontra

Dr.Erdős Éva

intézeti tanszékvezető egyetemi docens,

TDT Elnök

2.

Lődár Lilla

Adóharmonizáció kérdése az általános forgalmi adó esetén

Dr.Erdős Éva

 intézeti tanszékvezető egyetemi docens,

TDT Elnök

3.

Mihályka Marcel Dávid

A nyugdíjrendszerek pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata különös tekintettel Magyarországra és Németországra

dr.Varga Zoltán

egyetemi tanársegéd,

TDT Titkár

Tanszéki

különdíj

Kovács Ádám Gábor

Az európai nyugdíjrendszerek pénzügyi fenntarthatóságának kérdései, avagy a szomszéd kertje mindig zöldebb

Dr. Nagy Zoltán

 egyetemi docens

 

 

 

RÓMAI JOG

 

Helyezés

SZERZŐ

PÁLYAMUNKA CÍME

KONZULENS

1.

Balázs Enikő

A prostitúció jogi, gazdasági és erkölcsi aspektusai a klasszikus Rómában

Dr. Péter Orsolya

intézeti tanszékvezető, egyetmi docens

2.

Udvarhelyi Bence

A crimen repetundarum szabályozása az ókori Rómában

Dr. Sáry Pál

egyetmi docens

 

 

Vissza