Az ÁJK 2013/14/2. félévi időbeosztása

Általános tájékoztató az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói számára 2013/14/2. félév

Az ME Szenátusa 2013. május 2-i ülésén hozott 171/2013. sz. határozata alapján, Egyetemünkön 2014. február 1-től a tanulmányi ügyintézés az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központban történik (a továbbiakban EÜK). Az átszervezéssel kapcsolatos változásokról (új ügyintézési helyek, új ügyfélfogadási időpontok, új elérhetőségek stb.) az EÜK honlapján (www.uni-miskolc.hu/euk) bővebben tájékozódhat.

 

Az ÁJK 2013/14/2. félévi időbeosztása:

 

Állam és Jogtudományi Kar

Regisztrációs hét: 2014. február 10- hétfő – február 14.

levelező tagozaton február 15.

ÁJK hallgatóinak február 10. hétfő 8.000 órától

2014. február 17. (hétfő) – március 29. (szombat)

Szorgalmi időszak végzős jogász, BA és MA szakos hallgatóknak (kivétel diplomás jogász szak és jogi asszisztens képzés)

2014. február 17. (hétfő) – május 3. (szombat)

Szorgalmi időszak végzős jogi asszisztens hallgatóknak

2014. február 17. (hétfő) – május 17. (szombat)

Szorgalmi időszak nem végzős hallgatóknak

2014. február 28. (péntek)

Szakdolgozat leadása végzős jogász és diplomás jogász szakos hallgatóknak (a tavaszi záróvizsgákhoz)

2014. március 3. (hétfő) – március 14. (péntek)

Szakdolgozat védése joghallgatóknak

2014. március 10. (hétfő) – március 22. (szombat)

Vizsgaidőszak végzős diplomás jogász szakos hallgatóknak

2014. március 24. (hétfő) – március 29. (szombat)

Szakdolgozat védése diplomás jogász szakos hallgatóknak

2014. március 24. (hétfő) – április 19. (szombat)

Vizsgaidőszak végzős BA, MA szakos hallgatóknak

2014. március 24. (hétfő) – június 20. (péntek)

Záróvizsga időszak joghallgatóknak

2014. április 10. (csütörtök)

Szakdolgozat leadási határidő  végzős BA, MA szakos hallgatóknak (a tavaszi záróvizsgákhoz)

2014. április 14. (hétfő) – április 25. (péntek)

Szakdolgozat védése BA, MA szakos hallgatóknak

2014. április 23. (szerda) – április 25. (péntek)

Dékáni szünet

2014. április 28. (hétfő) – június 20. (péntek)

Záróvizsga időszak BA, MA szakos hallgatóknak

2014. május 5. (hétfő) – május 31. (szombat)

Vizsgaidőszak végzős jogi asszisztens hallgatóknak

2014. május 19. (hétfő) – június 28. (szombat)

Vizsgaidőszak nem végzős hallgatóknak (Elővizsga nem végzős hallgatóknak 2014. május 12. (hétfő) – május 17. (szombat)

2014. június 2. (hétfő) – június 20. (péntek)

Végzős jogi asszisztens hallgatók szakmai vizsgái

2014. július 4. (péntek)

Szakdolgozat leadási határidő  végzős jogász és diplomás jogász szakos hallgatóknak, valamint BA, MA szakos hallgatóknak (őszi záróvizsgákhoz)

2014. június 26. (csütörtök) 10 óra 30 perc

Diplomaátadó Szenátusi Ülés

2014. augusztus 21. (csütörtök) – szeptember 5. (péntek)

Szakmai gyakorlat

 

 

Az egyetemi tanulmányi időbeosztás: http://jogikar.uni-miskolc.hu/idobeoszt ,

a második félévi  órarend:  http://www.uni-miskolc.hu/~rekburan/oramen.htm linken érhető el.

 

2014. február 1-től létrejött Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ (továbbiakban: EÜK), mely működéséről szóló Tanulmányi ügyrend szabályzat letölthető innen: http://www.uni-miskolc.hu/system/file.php?file_id=2293

 

Az EÜK szervezeti egységbe az Állam- és Jogtudományi Kar a lent felsorolt tanulmányi ügyekkel foglalkozó munkatársakat delegálta.

 

Kérjük T. Hallgatóinkat hogy a 2013/14/2. félévtől kezdve tanulmányi ügyeiket (papír alapú kérelmek leadása, regisztráció, személyes ügyintézést stb.) az EÜK ügyfélszolgálatán szíveskedjenek intézni.

 

EÜK-ben ÁJK tanulmányi ügyintézők elérhetősége, ügyfélfogadás:

Helye: A/1. épület mfsz. 18. szoba (ügyfélhívó működik)

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő

8-11

Kedd

13-15

Szerda

ügyfélfogadási szünet

Csütörtök

13-15

Péntek

8-11

Szombat

8-11 (kizárólag levelezős hallgatóknak)

 

Elérhetőségek:

JOGÁSZ NAPPALI

I. évfolyam

Dobozi Zsoltné

20-79-es mellék

jogjulia@uni-miskolc.hu

II. évfolyam

Dobozi Zsoltné

20-79-es mellék

jogjulia@uni-miskolc.hu

III. évfolyam

Dobozi Zsoltné

20-79-es mellék

jogjulia@uni-miskolc.hu

IV. évfolyam

Dobozi Zsoltné

20-79-es mellék

jogjulia@uni-miskolc.hu

V. évfolyam

Dobozi Zsoltné

20-79-es mellék

jogjulia@uni-miskolc.hu

JOGÁSZ LEVELEZŐ

I. évfolyam

Budainé Zilai Éva

13-49-es mellék

jogbzeva@uni-miskolc.hu

II. évfolyam

Budainé Zilai Éva

13-49-es mellék

jogbzeva@uni-miskolc.hu

III. évfolyam

Budainé Zilai Éva

13-49-es mellék

jogbzeva@uni-miskolc.hu

IV. évfolyam

Budainé Zilai Éva

13-49-es mellék

jogbzeva@uni-miskolc.hu

V. évfolyam

Budainé Zilai Éva

13-49-es mellék

jogbzeva@uni-miskolc.hu

Igazságügyi igazgatási alapszak

I. évfolyam

Dobozi Zsoltné

20-79-es mellék

jogjulia@uni-miskolc.hu

II. évfolyam

Dobozi Zsoltné

20-79-es mellék

jogjulia@uni-miskolc.hu

III. évfolyam

Dobozi Zsoltné

20-79-es mellék

jogjulia@uni-miskolc.hu

Igazgatásszervező alapszak nappali-levelező tagozat

I. évfolyam

Dobozi Zsoltné

20-79-es mellék

jogjulia@uni-miskolc.hu

II. évfolyam

Dobozi Zsoltné

20-79-es mellék

jogjulia@uni-miskolc.hu

III. évfolyam

Dobozi Zsoltné

20-79-es mellék

jogjulia@uni-miskolc.hu

Munkaügyi és társadalombiztosítási alapszak nappali-levelező tagozat

I. évfolyam

Budainé Zilai Éva

13-49-es mellék

jogbzeva@uni-miskolc.hu

II. évfolyam

Budainé Zilai Éva

13-49-es mellék

jogbzeva@uni-miskolc.hu

III. évfolyam

Budainé Zilai Éva

13-49-es mellék

jogbzeva@uni-miskolc.hu

Közigazgatási Mesterképzés

I-II. évfolyam

Budainé Zilai Éva

13-49-es mellék

jogbzeva@uni-miskolc.hu

Jogi asszisztens képzés és Jogi felsőoktatási szakképzés

nappali-levelező tagozat

I-II. évfolyam

Budainé Zilai Éva

13-49-es mellék

jogbzeva@uni-miskolc.hu

 

Karon maradó kapcsolattartó:

Baranyi Zita

igazgatási ügyintéző

20-68 mellék

A/6. ép. fszt. 6/A. szoba

jogbzita@uni-miskolc.hu

Kari Informatikus

Szilágyi Zsolt

kari informatikus, tanszéki mérnök

11-63 mellék

jogszzs@uni-miskolc.hu

 

 

 

  1. 1.      BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

 

-              A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2014. február 10. (hétfő) 8.00 és február 15. (szombat) 23:59 között van mód, kizárólag a Neptunban!

-              (Bejelentkezéshez – az elmúlt években megszokott – Bejelentkezési lap, tárgyfelvételi lap leadása nem szükséges!)

-              Felhívjuk figyelmüket azonban, hogy a HKR  értelmében a Neptunban a tárgyfelvétel és a regisztráció fizetési kötelezettséget von maga után.

 

-              A tantárgyakat a regisztráció kezdőidőpontja és február 15. (szombat) 23:59 között lehet felvenni a Neptunban.

A tantárgyak és kurzusok felvételével kapcsolatos problémák esetén az illetékes tanszékek, intézetek, illetve a kari informatikus 11-63 Szilágyi Zsolt adhat felvilágosítást.

-              Annak érdekében, hogy a 2014. február 10-15. közötti regisztrációs héten a 2. és 3. tárgyfelvétel az Önök részéről zökkenőmentesen megtörténhessen, kérem, hogy a gyűjtőszámlájukra megfelelő/elegendő összeget utalni szíveskedjenek.

2012. előtt kezdettek hallgatók:

„Az FTV. hatálya alá tartozó hallgatók esetében ugyanazon tantárgy felvétele harmadik és minden további alkalommal 3.000 Ft;

2012. tanévben kezdett hallgatók:

„Az Nftv. hatálya alá tartozó hallgatók esetében ugyanazon tantárgy felvétele második és minden további alkalommal 3.000 Ft”.

 

  1. 2.       KÖLTSÉGTÉRÍTÉSSEL, ÖNKÖLTSÉGGEL, EGYÉB DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

 

-              A 2013/14-es tanév II. félévével kapcsolatos összes díjat a NEPTUNON keresztül, gyűjtőszámla segítségével kell befizetni. Erről bővebben az alábbi honlapon olvashat: http://neptun.uni-miskolc.hu/uj/kozosLapok/3rdoksik/NeptunTajekoztato.pdf

-              Amennyiben a költségtérítést/önköltséget nem magánszemély, hanem vállalkozó, gazdasági társaság, intézmény stb. fizeti, akkor az  EÜK-honlap (http://www.uni-miskolc.hu/euk) „Letölthető dokumentumok” menüpontjában található Számlakérő lapot szíveskedjen teljes körűen kitölteni és az EÜK-nek 2014. február 14-ig (péntek) levélben vagy személyesen eljuttatni!

 

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG NEPTUNON KERESZTÜLI BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

Kreditalapú díjmeghatározás esetén a tételkiírást követően Neptunban meghatározott fizetési határidő (kivéve két részlet engedélyezés esetén)

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az Ön számlája és a gyűjtőszámla közötti átutalás több napot is igénybe vehet. A befizetés nem fejeződik be a gyűjtőszámlára történő utalással, azt Önnek a NEPTUN rendszeren keresztül tovább kell utalni a „BEFIZET” gombbal (pénzügyek menüpont).

Kérjük a tételkiírást követően minden hallgató ellenőrizze kiírt költségtérítési díjának összegét! Esetleges észrevételeiket a kiírást követő 2 munkanapon belül kérjük megtenni annak érdekében, hogy a kar a szükséges korrekciókat el tudja végezni.

 

  1. 3.       KÉRELMEKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Minden kérelem leadási határideje 2014. február 14. (péntek), kivéve: hallgatói jogviszony törlés e- kérelem

a)      Költségtérítési díjakkal kapcsolatos kérelmek:

Költségtérítéses kérelmek - beadási határidő: 2013. február 14.

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon), mellékletek csatolása nélkül a kérelem érvénytelen

- Költségtérítés két részletben történő fizetése

Két részletben történő fizetést kérőknek a költségtérítés 50 százalékát (az első részletet) 2014. március 7-ig, a fennmaradó 50 százalékot (a második részletet) pedig 2014. április 10-ig kell befizetniük.

Figyelem: A végzős évfolyamok hallgatói két részlet kérelmet ne nyújtsanak be, mert nem tartható a HKR-ban részletezett fizetési határidő a rendkívül rövid szorgalmi időszak miatt. Megértésüket köszönjük!

 

- Költségtérítés-csökkentés párhuzamos képzés alapján

- Párhuzamos képzésre vonatkozó kérelem (eredeti hallgatói jogviszony igazolást kérünk leadni az EÜK/karon legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül)

 

- GYES/GYED/TGYS regisztrációs héten történő folyósítása esetén  járó kari költségtérítési díj kedvezmény igénylése e-kérelem formájában. Igazolást kérjük csatolni anélkül a kérelem nem érvényes. Eredeti igazolást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül fogadunk el, meg nem küldés esetén a kérelem elutasításra kerül.

 

  1. b.        Jogviszonnyal és tantárgyakkal kapcsolatos kérelmek - általános beadási határidő: 2014. február 14. 

 

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):

- Tárgyfelvétel/kurzusfelvétel-módosítási kérelem (tárgyfelvétel, tárgytörlés, kurzus-módosítás) HKR-ben meghatározott időpontig

- Passzív félév kérése (HKR-ben meghatározott időpontig)

- Hallgatói névsorból való törlés (bármikor benyújtható e-kérvény)

 

Papíralapon benyújtható kérelmek: (Az EÜK honlap Letölthető dokumentumok menüpontjából letölthető kérelmek leadandó a karokon:

-              Kedvezményes tanulmányi rend igénylése 2014. február 21-ig,

-              Kreditbeszámítási kérelem (leadási határidő lejárt),

-              Számlakérő nyomtatvány eredetiben történő leadása 2014. február 14-ig

 

4./  A regisztrációval, tárgy- és kurzusfelvétellel, kapcsolatos technikai problémák megoldásában intézeti/tanszéki ügyintézők, kari informatikus segítenek. Névsoruk megtekinthető az EÜK-honlap EÜK/ Kari partnerek menüpontjában.

 

A kérelmek tárgyában az illetékes kar, intézet jogosult döntést hozni. Az e-kérelmeket a karok fogadják, az EÜK feladata a határozatok végrehajtása és nyilvántartása.

 

A hallgató jogviszonyával, tanulmányaival kapcsolatos bármilyen igazolást az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ állít ki. Az igazolások kiadásának rendjéről és időpontjairól az EÜK-honlap Hallgatóknak menüpontja alatt tájékozódhat.

 

 

 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a továbbiakban is a félévkezdéssel kapcsolatos hirdetményeket a faliújságokon, az EÜK honlapján és a kari honlapon!

 

 

 

Prof. Dr. Farkas Ákos

mb. dékán

Vissza
Vissza