30 éves jubileumi tanév rendezvényei

 

 

2011/2012. tanév első félév

Tervezett időpontok

Tervezett program

szeptember

 

2011. szeptember 23.

17, 18, 19 órai kezdéssel

Kutatók éjszakája "A vércseppek nyomában....”

2011.

szeptember 23.

10-16 óra

Tudástranszfer – Egyetem – Társadalom

Mediáció a közösségben és a gazdaságban c. konferencia és módszertani bemutató

A konferencia helyszíne: MAB Székház


Október

 

2011. október 14.

B ű n ü g y i  T u d o m á n y o k   I n t é z e t e 

Intézeti Konferencia

„A büntetőjog fejlődési tendenciái Európában és az Amerikai Egyesült Államokban”

A konferencia helyszíne: ME XXXVII. előadó


November

 

2011. november 4.

„Tetthely” / ”A törvény nevében” rendezvénysorozat (beiskolázási program része)

2011. november 25.

Jogász Szakmai Nap

„A jogi és igazgatási képzés és munkaerőpiac kapcsolata a XXI. század küszöbén”

A konferencia helyszíne: FRK


December

 

2011. december 2.

Dékáni Kollégium

2011. december 16-17.

J o g e l m é l e t i   é s   J o g s z o c i o l ó g i a i   T a n s z é k

„Államelméleti koncepciók és az Alaptörvény”


 

 

2011/2012. tanév második félév

március

 

 2012. március 5-6.

Joghallgatók Jubileumi Nemzetközi Tudományos Konferenciája

2012. március 8.

 Nemzetközi Perbeszédverseny és TDK konferencia

2012.

március eleje

A l k o t m á n y j o g i   T a n s z é k 
- Intézeti konferencia szervezése esetén együttes szervezés -
„Az alkotmánybíráskodás 20 éve”

2012.

március v. április

P o l g á r i   E l j á r á s j o g i   T a n s z é

„A polgári bíráskodás tendenciái Európában” nemzetközi konferencia

április

 

2012.

április 19.

COLLEGIUM DOCTORES" JUBILEUMI KONFERENCIA

2011.

április

Miskolci Jogtudományi Műhely &

European Juvenile Justice Council konferenciája

2012. április

Nemzetközi Jogi Tanszék

A nemzetközi környezetjog fejlődési tendenciái

2012.

április vége

C i v i l i s z t i k a i  T u d o m á n y o k   I n t é z e t e :

Agrár-környezetvédelmi Konferencia

 

május

 

2012.

május első v. második hete

C i v i l i s z t i k a i   T u d o m á n y o k   I n t é z e t e:

„Vadászat, vadgazdálkodás, vadászati felelősség alakulása az elmúlt 30 évben Magyarországon (nemzetközi tapasztalatok)”

 

2012.

Május 3.

 

Május 4.

E u r ó p a j o g i   é s   N e m z et k ö z i   m a g  á n j o g i  T a n s z é k

Európai Jog Oktatóinak Találkozója (EJOT)

„Az Európai jog oktatásának jövője”

&

Miskolci EU Vándorkupa jogesetmegoldó verseny

2012.

május 18.

Hagyományőrző szakmai programok

Szent Ivó napja

június

 

2012.

június 15.

Kari jubileumi zárókonferencia

2012.

Június első hete (péntek)

C i v i l i s z t i k a i   T u d o m á n y o k   I n t é z e t e:

Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója (POT)

 

2012.

június első v. második hete

Pénzügyi Jogi Tanszék

Pénzügyi Jogot Oktatók Országos Találkozója

 

 

 

Vissza