Tansegédletek

A Munkaügyi és Társadalombiztosítási alapképzésben és a Jogász képzésben felhasznált szakmai segédanyagok, illetve interneten szabadon hozzáférhető szakcikkek

 1. Fehér Könyv a Fiatalokról
 2. Az Európai Uniós munkaügyi irányelvek és érvényesítésük a hazai kollektív tárgyalásos gyakorlatban
 3. Pongrácz Tiborné: A család és a munka szerepe a nők életében
 4. Szalai Júlia TÁRSADALMI VÁLSÁG ÉS REFORM-ALTERNATÍVÁK
 5. Koltay Jenő (Szerk): A munkaügyi kapcsolatok rendszere és a munkavállalók helyzete
 6. Berki Erzsébet – Fodor T. Gábor – Nacsa Beáta – Neumann László: Kollektív jogok és érvényesülésük közszolgálatban Összehasonlító elemzés a köztisztviselői, a szolgálati és a hivatásos katonai jogviszonyra vonatkozóan
 7. Prof. Dr. Szabó Máté* – dr. Borza Beáta** – dr. Seres Péter*** Van-e, és mi lehet a megoldás a közterületen megjelenő hajléktalan emberek problémáira?
 8. Hivatkozási rendszer a dr. Mélypataki Gábor által konzultált szakdolgozatokban
 9. Koltay Jenő és Neumann László: MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK MAGYARORSZÁGON
 10. Dr. Bencze László: Az Európa Tanács szociális jogalkotása Háttértanulmány a SZOLID Projekt számára
 11. Zárótanulmány az ILO 102-es egyezményhez
 12. ILO 102-es egyezmény
 13. Módosított Európai Szociális Charta
 14. 2009. évi VI. törvény a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről
 15. Surányi Éva és Danis Ildikó (szerk.): CSALÁDPOLITIKA MÁS SZEMMEL ELTÉRŐ NÉZŐPONTOK, VÁLTOZÓ GYAKORLATOK
 16. K.M.C. vs. Magyarország (Strassbourg- ítélet)
 17. Mélypataki Gábor: A családtámogatások rendszere Magyarországon
Vissza