A tanszék kiadványai

AGRÁR –és KÖRNYEZETJOGI  MŰVEK

 

1. CSÁK Csilla (szerk.): Agrárjog I. kötet  (  szerzők: Csák Csilla,  Karczub Péter, Olajos István, Orosz Gábor,  Prugberger Tamás Szilágyi János Ede, Török Géza  Miskolc: Bíbor Kiadó, 2004..ISBN:963 9466 92 1  224.p. tankönyv

 

2. Olajos István, Szilágyi János Ede: Agrárjogi alapfogalmak I. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2004. 96.p. egyetemi jegyzet  

 

3. CSÁK Csilla (szerk.) : Agrárjog II.  (szerzők:  Csák Csilla, Jasinka Anita, Nagy Zoltán Olajos István, Orosz Gábor,  Prugberger Tamás,  Szilágyi János Ede, Téglási Péter Török Géza)

Miskolc, Novotni kiadó 2005. ISBN: 963 9360 33 3  288.p.  tankönyv

 

4. Olajos István, Szilágyi János Ede (szerk.) Az agrár- és környezetjog alapjai (szerzőtárs:  Baranyi Tamás, Erdős Éva, Olajos István   Szilágyi János Ede, Tóth Katalin)  Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005.   105.p. egyetemi jegyzet

 

5. CSÁK Csilla (szerk.) : Agrárjog  (szerzők: Bézi-Farkas Barbara, Csák Csilla, Fodor László Jasinka Anita, Nagy Zoltán Olajos István, Orosz Gábor, Prugberger Tamás,  Szilágyi János Ede, Téglási Péter Török Géza)  Novotni Kiadó 2006 ISBN: 963 9360 39 2 511.p. tanulmánykötet

 

6. CSÁK Csilla- ERDŐS Éva – OLAJOS István- SZILÁGYI János Ede: Agrárjog gyakorlat fogalmak és jogesetek Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006. 103.p. egyetemi jegyzet

 

7. OLAJOS István (szerk.): Agrárjog gyakorlat II.  (szerzők:  Balogh Emese, Bajor Rita , Bőhm Judit –Olajos István)  Novotni Kiadó Miskolc 2006.   155.p. egyetemi jegyzet

 

8. OLAJOS István (szerk.):  Agrárjog gyakorlat II. - Fogalmak és jogesetek környezetjogból és agrár-környezetjogból (szerzők:  Bajor Rita, Bőhm judit, Gyurán Ildikó, Olajos István, Szilágyi János Ede) Novotni Kiadó Miskolc,  2007.  141.p. egyetemi jegyzet )

 

9. CSÁK Csilla (szerk.): Ünnepi Tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70.születésnapjára  Miskolc, 2007. Novotni Kiadó Miskolc 2007.  ISBN:978 963 9360 48 8) 466.p. tanulmánykötet

 

10. OLAJOS István (szerk.): A vidékfejlesztési politika és támogatásának joga (szerzők: Csák Csilla ,Olajos István, Szilágyi János Ede  Novotni Kiadó Miskolc, 2008. ISBN:978 963 9360 51 8) 169.p. főiskolai tankönyv

 

11. OLAJOS István: A vidékfejlesztési jog kialakulása és története Novotni Kiadó 2008. ISBN:978 963 9360 57 0) 263.p. monográfia

 

12. CSÁK Csilla (szerk.): Agrárjog- A Közös Agrárpolitika megvalósulása Magyarországon (szerzők: Csák Csiila, Nagy Zoltán, Olajos István, Orosz Gábor, Szilágyi János Ede, Török Géza)   Novotni Kiadó Miskolc 2008. ISBN:978 963 9360 53 2 421.p. tanulmánykötet

 

13. CSÁK Csilla: Környezetjog I. –Előadásvázlatok az általános és különös részi környezetjogi gondolkodás köréből Novotni Kiadó Miskolc, 2008. ISBN:978 963 9360 56 3 monográfia 176.p.

 

14. SZILÁGYI János Ede (szerk.): Környezetjog II. kötet - Ágazati környezetvédelem és kapcsolódó területei  (szerzők:  Andréka Tamás, Bajor Rita, Bőhm Judit, Olajos István, Szabó Ágnes-Szilágyi János Ede)  Novotni Kiadó, Miskolc 2008. ISBN:978 963 9360 55 6 tanulmánykötet 164.p.

 

15. ERDŐS Éva- OLAJOS István- SZILÁGYI János Ede: Agrárjog gyakorlat –fogalmak jogesetek Novotni Kiadó Miskolc. 2009. ISBN:978 963 9360 59 4 egyetemi jegyzet 81.p.

 

16. OLAJOS István (szerk.): A gazdasági és társadalmi kohézió politikája az Európai Unióban és Magyarországon ( szerzők:  Csák Csilla,Olajos István, Szilágyi János Ede)  Novotni Kiadó, Miskolc, 2009. ISBN:978 963 9360 61 7   főiskolai jegyzet 112.p

 

17.  SZILÁGYI János Ede: Eredetvédelmi kérdések a borjogban  Novotni  Kiadó Miskolc, 2009.   ISBN:978 963 9360 58 7 monográfia 398.p.

 

18. CSÁK Csilla (szerk.):   Agrárjog- A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között ( szerzők:  Csák Csilla, Nagy Zoltán, Olajos István, Orosz Gábor, Szabó Ágnes, Szilágyi János Ede Török Géza)  Novotni Kiadó Miskolc, 2010.  ISBN:978 963 9360 53 2 tanulmánykötet  503.p.

   

  

                   MUNKA- és SZOCIÁLIS JOGI MŰVEK

 

19. PRUGBERGER Tamás- RÁCZ Zoltán- SZTOJKÓNÉ HAJDÚ Edit: Szociális jog I. –Európai és magyar foglalkoztatás támogatási-és Munkaügyi valamint munkavédelmi Igazgatási jog Bíbor Kiadó 2006. egyetemi és főiskolai jegyzet 153.p.  

 

20. KENDERES György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései Novotni Kiadó Miskolc, 2007. ISBN:978 963 9360 50 1 263.p. monográfia  

 

21.  GECSE Istvánné (szerk.): Jogi ismeretek II. Munkajog és Társadalombiztosítási jog igazságügyi igazgatási alapszakos hallgatók számára (szerzők: Gecse Istvánné, Kenderes György Tománé Szabó Rita) Novotni Kiadó Miskolc, 2008. ISBN: 963936026 0) 341.p.

 

22. Prugberger Tamás:MUNKAJOGI NORMATÍV ÉRTÉKEK ÉS A NEOLIBERÁLIS GLOBALIZÁLÓDÓ GAZDASÁ G  Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008 ISBN 978-963-9634-79-4 monográfia 256.p.

 

23. GECSE Istvánné (szerk.): Jogi ismeretek II. Munkajog és Társadalombiztosítási jog igázságügyi igazgatási alapszakos hallgatók számára (szerzők: Gecse Istvánné, Kenderes György Tománé Szabó Rita) Novotni Kiadó Miskolc, 2009. ISBN: 963936026 0) 342.p.

 

24. KENDERES György- PRUGBERGER Tamás: A munka –és közszolgálati jogi intézményrendszerének kritikai és összehasonlító elemzése Novotni Kiadó Miskolc, 2009. ISBN:978 963 9360 68 8 egyetemi tankönyv 424. p.

25. PRUGBERGER Tamás- RÁCZ Zoltán- SZTOJKÓNÉ HAJDÚ Edit SZOCIÁLIS JOG I. - Európai és magyar foglalkoztatás támogatási-, és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog (Foglalkoztatás elősegítés, Álláskeresési támogatás, Munkaügyi ellenőrzés) Bíbor kiadó Miskolc, 2009. ISBN 978-963-9634-99-2 egyetemi , főiskolai jegyzet  149.p.

26.  PRUGBERGER Tamás- Tóth Hilda (szerk.): Szociális jog II- Társadalombiztosítási jog (szerzők: Gecse Istvánné, Jakab Nóra, Menyhárt Szabolcs, Prugberger Tamás, Tóth Hilda, Varga Zoltán) Novotni Kiadó Miskolc. 2010 ISBN:978 963 9360 49 5 egyetemi tankönyv 281.p.

 

27. Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor, Miskolc, 2011

 

28.   Prugberger-Kenderes-Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

 

29.   Gecse Istvánné –Tománé Szabó Rita –Kenderes György: Jogi ismeretek II. Munkajog társadalombiztosítási jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012,

30. Jakab Nóra: A margón és azon túl- Az intellektuális és pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek cselekvőképességéről, Novotni Alapítvány, Miskolc,  2013

31. Jakab Nóra – Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013; 182 p; ragasztottISBN 978-963-9988-79-8

32. Jakab Nóra – Rácz Zoltán – Prugberger Tamás: Szociális jog I. EURÓPAI ÉS MAGYAR FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSI- ÉS MUNKAÜGYI-, VALAMINT MUNKAVÉDELMI IGAZGATÁSI JOG, Bíbor Kiadó, Miskolc,  2013

33. Gecse Istvánné – Jakab Nóra – Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális jog – TB jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

34. Jakab Nóra: A munkavállalói jogalanyiság munkajogi és szociális jogi kérdései, különös tekintettel a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyekre, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2014, ISBN: 9639988927

35. Prugberger Tamás- Nádas György: Európai – és magyar összehasonlító közszolgálati és munkajog, Complex Kiadó, Budapest, 2014

36. Prugberger Tamás- Nádas György (Szerk.): Európai – és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015

37. Jakab Nóra, Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga. (Szerk.: Jakab Nóra) Miskolc: Bíbor Kiadó, 2016. 222 pp. ISBN 978-615-5536-15-1

38. Jakab Nóra - Prugberger Tamás - Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279 pp. ISBN: 978-615-5658-01-3

Vissza