ÁJK TDK Programfüzet

TDK Programfüzet 2012

 ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA SZEKCIÓBEOSZTÁSA

Díjátadó ünnepség:     2012. november 22. csütörtök 13 órától ÁJK Mintatárgyaló
Díjakat átadja:      Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár, dékán
                                Dr. Erdős Éva egyetemi docens, TDT elnök


I.     AGRÁRJOGI SZEKCIÓ

Helye:    Európai és Nemzetközi Jogi Intézet Könyvtára (A/6. 22/B.)
Ideje:    2012. november 16. (péntek) 9 óra


1.    Csordás Levente, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-404
Az ÉLBÁI és a méz, avagy a magyar méz jogi sorsa az Európai Unióban
Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

2.    Hadiné Bodnár Rita, ÁJK-CTI,
Az erdőbirtokossági társulat elővásárlási joga a közigazgatási jog fényében
Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

3.    Nyebehaj Csilla, ÁJK-MTB-J3TB
Alternatív energiaforrásra épülő foglalkoztatási lehetőségek Csernely községben
Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docensII.     ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ

Helye: Kari Könyvtár (A/5. ép. 209. terem)
Ideje:    2012. november 15. csütörtök 14 óra,

1.    Klemm Dávid, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-505
A jogorvoslat hatékonyságának elve az alkotmányjogban
Konzulens: Prof. Dr. Paulovics Anita, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

2.    Kolláth Balázs Károly, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-402
A hatalommegosztás elmélete Locke, Montesquieu és Constant szerint
    Konzulens: dr. Pap Gábor, egyetemi adjunktus

3.    Pohubi Máté, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J - 503
    Szerzett jogok az Alkotmánybíróság gyakorlatában         
    Konzulens: Prof. Dr. Paulovics Anita, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár
                                

III.     BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI SZEKCIÓ


Helye:    Bűnügyi Tudományok Intézetének Könyvtára (A/6. ép. 131. szoba)
Ideje:    2012. november 15. (csütörtök) 14:00 óra

1.    Dolányi Kitti, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-503
    A jogi személyek büntetőjogi felelőssége
Konzulens: Dr. Sántha Ferenc, PhD, egyetemi docens

2.    Guzi Zsuzsanna, ÁJK- BTI, IV. évfolyam J-404
    Néhány percnyi élet büntetőjog „értéke”
Konzulens: dr. Gilányi Eszter, tanársegéd

3.    Hajduová Mária, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-405
    Gyermekbántalmazás
Konzulens: dr. Gilányi Eszter, tanársegéd

4.    Horváth Viktória, ÁJK-BTI, II. évfolyam J-203
Deviáns viselkedés a média tükrében
Konzulens: Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

5.    Kádas Dalma, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-404
     A kortárssegítés szerepe a hazai büntetőjogi szabályozásban
Konzulens: Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

6.    Krajnyák Rita, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-401
    A nemzetközi büntetőbíráskodás és a nemzetközi büntetőbíróságok joghatóságába     tartozó bűncselekmények
Konzulens: Dr. Sántha Ferenc, PhD, egyetemi docens

7.    Kriston Edit, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-401
    Resztoratív elemek a magyar büntetőjogban - különös tekintettel a büntetőügyekben     alkalmazott mediációra
    Konzulens: Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

8.    Nagy Éva, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-501
A csalás, különös tekintettel az ingatlanokkal kapcsolatosan elkövetett csalásokra     
Konzulens: Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

9.    Pogány Márton, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-401
Az életfogytig tartó szabadságvesztés pszichológiája valamint összevetése a halálbüntetéssel
Konzulens: Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

 

10. Szabó Viktória, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-401

Szeretet...szép magyar szó, avagy mindennapos lett a gyermekbántalmazás

Konzulens: Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

 IV.     BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ÉS BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI SZEKCIÓ


Helye:    Kari Könyvtár (A/5. ép. 209. terem)
Ideje:    2012. november 14. (szerda) 16:30 óra

1.    Gonda Éva, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-502
A Nemzeti Védelmi Szolgálat által végzett feladatok, különös tekintettel a megbízhatósági vizsgálat elvégzésére
Konzulens: Prof. Dr. Farkas Ákos, intézetigazgató egyetemi tanár

2.    Kakuk Zoltán Dániel, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-503
A törvényes vád a büntetőeljárásban
Konzulens: Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

3.    Malmos Rita, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-501
Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban
Konzulens: Prof. Dr. Farkas Ákos, intézetigazgató egyetemi tanár

4.    Miklós András, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-503
Europol - A határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem alternatívái az Európai Unióban
Konzulens: dr. Jánosi Andrea, tanársegéd

5.    Németh Nóra, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-404
Élet az utolsó esély után, avagy testközelben az utógondozás intézménye különös tekintettel a magyar és amerikai gyakorlatra
Konzulens: Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docensV.     EURÓPAJOGI ÉS NEMZETKÖZI JOGI SZEKCIÓ

Helye:    Európai és Nemzetközi Jogi Intézet Könyvtára (A/6. ép. 22./B. szoba)
Ideje:    2012. november 13. kedd 17 óra


1.    Gortová Tünde, ÁJK-ENI, V. évfolyam J-501
Emberi jogok Kínában, a Falun Gong kivégzések emberi jogi háttere
Konzulens: Dr. Raisz Anikó, PhD, adjunktus

2.    Kiss Lilla Nóra, ÁJK-ENI, III. évfolyam J-304
    Az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, különös     tekintettel az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága hatásköri     kérdéseire
    Konzulens: dr. Rácz Rita, tanársegéd

3.    Molnár Barbara
A tengerjog problematikus kérdései, avagy parti államok jogosítványai a természeti erőforrások kitermelése és hasznosítása tekintetében
Konzulens: Dr. Raisz Anikó, PhD, adjunktus


    
VI.     JOGELMÉLETI,JOGTÖRTÉNETI ÉS RÓMAI JOGI SZEKCIÓ


Helye:    Jogtörténeti Intézet Könyvtára (A/6. ép. 220. szoba)
Ideje:    2012. november 15.15.30. óra1.    Dornfeld László ÁJK-JTI III. évfolyam J- 303
Római katonai jog a későcsászárkorban
Konzulens: Dr. Sáry Pál, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

2.    Ristowski Mirjam, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-502
Seuso-kincs
Konzulens: Dr. Petrasovszky Anna, PhD, adjunktus

3.    Zelenc Szandra, ÁJK-JTI, IIII. évfolyam
Az államhatalmi ágak megosztásának kialakulása különös tekintettel az igazságszolgáltatásra: Az emberi jogok érvényesülésének problémái valamint a bírói érvelésben fellépő egyéb szakmai problémák
Konzulens: Dr. M. Tóth Balázs, PhD, adjunktus
VII.     KERESKEDELMI JOGI SZEKCIÓ


Helye:    Kari tanácsterem (A/6. ép. 31.)
Ideje:    2012. november 15. (csütörtök) 10 óra

1.    Gyovai Márk, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-506
A Learned Hand teszt a gondatlan károkozásról és az általános felelősségi alakzat gazdasági elemzése a magyar Ptk.-ban
Konzulens: Prof. Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, PhD, egyetemi adjunktus

2.    Sápi Edit, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-503
A szellemi tulajdonjog a versenyjog eszközeivel, különös tekintettel a jellegbitorlásra
Konzulens: Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

3.    Trembulyák Péter, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-503
A vadászatra jogosultak magánjogi kártérítési felelősségének egyes kérdései
Konzulens: Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens


 

VIII.     MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI SZEKCIÓ


Helye:    Kari Tanácsterem (A/6. ép. 31.)
Ideje:    2012. november 7. (szerda) 15 óra

1.    Fehér Nikolett, ÁJK-CTI, III. évfolyam J3MU
Hozzátartozók esélye a Nyugdíjbiztosítás rendszerében
Konzulens: Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

2.    Ferkovics Fanni, ÁJK-CTI, III. évfolyam J3MU
A foglalkozási rehabilitáció rehabilitációja
Konzulens: Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

3.    Kis Zsanett, ÁJK-CTI, ÁJK-CTI, III. évfolyam J3MU
Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban
Konzulens: Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

4.    Lakatosné Daróczi Anna, ÁJK-CTI, V. évfolyam
A munkaviszony megszüntetése a régi és az új Munka Törvénykönyvében
Konzulens: Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

5.    Rőczei Nóra Ivett, ÁJK-CTI, III. évfolyam J3MU
Hátrányos helyzet a jogban
Konzulens: Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

6.    Simon Eszter, ÁJK-CTI, IV. évfolyam, J-403
Nők és család esélye a munkaerőpiacon
Konzulens: Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

7.    Szántó Krisztina, ÁJK-CTI, IV. évfolyam, J-402
A tájékozott beleegyezés
Konzulens: Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

8.    Szinai Alexandra, ÁJK-CTI, III. évfolyam J3MU
A szociális biztonsághoz való jog
Konzulens: Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

9.    Váradi Marianna, ÁJK-CTI, III. évfolyam J3MU
Esélyek a munkaviszonyban – a kiválasztás
Konzulens: Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktusIX.     PÉNZÜGYI JOGI SZEKCIÓ

Helye:    Kari Tanácsterem (A/6. ép. 31.)
Ideje:    2012. november 13. (kedd) 15 óra


1.    Csordás Levente, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-404
A zálogházak mai szabályozása
Konzulens: Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

2.    Erdős István, ÁJK-ÁTI, III. évfolyam IGSZ
Nincs rend a közigazgatásban… Van, csak máshol kell keresni. Egy kistelepülés gazdálkodása a reformok tükrében
Konzulens: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

3.    Koronczai Edina, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam, J-404
Adóharmonizáció Magyarországon és az Európai Unióban
Konzulens: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

4.    Rónai Orsolya, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-506
Az Energiaadók az Európai Unióban
Konzulens: Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens

5.    Tóth Hajnalka Ottilia, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam
Az önkormányzati pénzügyek alakulása a települések szétválása esetén
Konzulens: dr. Varga Zoltán, adjunktus


X.     POLGÁRI JOGI SZEKCIÓ

Helye:    Kari Tanácsterem (A/6. ép. 31.)
Ideje:    2012. november 15. (csütörtök) 13 óra


1.    Béres Nóra, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-403
A házassági vagyonjogi szerződés jelene
Konzulens: dr. Pusztahelyi Réka, tanársegéd

2.    Gortová Tünde, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-505
Az általános szerződési feltételek problematikája-különös tekintettel az elektronikus ügyletkötésre
Konzulens: Dr. Juhász Ágnes, PhD, adjunktus

3.    Irmes Ágnes, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-403
Helyrehozni a helyrehozhatatlant? A nem vagyoni kártérítés összegszerűségének megítélése az egyes személyiségi jogok megsértése esetén
Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

4.    Zakar Annamária, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-505
Vitás kérdések a hitelezési jogviszonyon belül
Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

 

XI.     POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI SZEKCIÓ


Helye:     Európai és Nemzetközi Jogi Intézet Könyvtára (A/6. ép. 22./B. szoba)
Ideje:    2012. november 14. (szerda) 13.óra

1.    Galvács Borbála, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-401
A belátási képességgel nem rendelkező és részben rendelkező személyek polgári jogi jogalanyiságának megítélése, különös tekintettel az eljárásjogi szabályokra
Konzulens: Dr. Wopera Zsuzsa, PhD, dr. habil, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

2.    Kiss - Kondás Eszter, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-401
A gyermekek jogellenes elvitelének és visszatartásának szabályozása a Hágai Gyermekelviteli Egyezmény és az új Brüsszel II. Rendelet tükrében
Konzulens: Dr. Wopera Zsuzsa, PhD, dr. habil, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

3.    Tóth Barbara, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-501
A határon átnyúló házassági ügyek Uniós szabályozása  
    Konzulens: Dr. Wopera Zsuzsa, PhD, dr. habil, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi     docens

XII.     DOKTORANDUSZOK SZAKMAI ELŐADÁSAI
    

    ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓBAN
    Helye: Kari Könyvtár (A/5. ép. 209. terem) Ideje:    
    2012. november 15. csütörtök 14 óra

    dr. Bátyi Emese
    Államilag támogatott és önköltséges képzés a felsőoktatásban
    Témavezető: Prof. Dr. Paulovics Anita, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

    dr. Cseh Gergely
    Az Európai Unió válasza a XXI. század adatkezelési kihívásaira
    Témavezető: Prof. Dr. Torma András, dékán, egyetemi tanár

    dr. Jámbor Adrienn
    Vége az önkormányzati rendeletben elrendelhető kutyastopnak
    Témavezető: Prof. Dr. Paulovics Anita, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

    dr. Zsiros Annamária:
     Az élettársi kapcsolat és a házasság védelme az Alkotmánybíróság szerint
     Témavezető: Prof. Dr. Paulovics Anita, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár    AGRÁRJOGI SZEKCIÓBAN
    Helye:    Európai és Nemzetközi Jogi Intézet Könyvtára (A/6. 22/B.)
    Ideje:    2012. november 16. (péntek) 9 óra
    
    dr. Szilágyi Szabolcs
    A biomassza előállításához szükséges energianövények termesztésének jogi szabályozása Magyarországon
    Témavezető: Dr. Olajos István PhD, egyetemi docens

    JOGTÖRTÉNETI SZEKCIÓBAN
    Helye:    Jogtörténeti Intézet Könyvtára (A/6. ép. 220. szoba)
    Ideje:    2012. november 15.15.30. óra

    dr. Bíró István
    A Martinovics összeesküvés iratainak elemzése
    Témavezető: Prof. Dr. Stipta István, intézetigazgató egyetemi tanár
    
    dr. Somogyi Magdolna:
    A békéltetés szerepe Japánban
    Témavezető: Prof. Dr. Stipta István, intézetigazgató egyetemi tanár

 

    EURÓPAJOGI ÉS NEMZETKÖZI JOGI SZEKCIÓBAN
    Helye:    Európai és Nemzetközi Jogi Intézet Könyvtára (A/6. ép. 22./B. szoba)
    Ideje:    2012. november 13. kedd 17 óra

    dr. Marinkás György
    A Mayagna (Sumo) Awas Tingni kontra Nicaragua ügy; avagy az Amerikaközi Bíróság jogfejlesztő tevékenysége

    az őslakosokat megillető jogok vonatkozásában"
    Témavezető: Dr. Kirs Eszter intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Címkék: TDK Programfüzet 2012.

Vissza
Vissza