ÁJK TDK Programfüzet 2013

TDK programfüzet

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

 

Díjátadó ünnepség:     2013. december 9. hétfő 13 órától ÁJK Mintatárgyaló

Díjakat átadja:       Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, dékán

                             Dr. Erdős Éva egyetemi docens, TDT elnök

 

 

I.          AGRÁRJOGI ÉS ENERGIAJOGI SZEKCIÓ

 

Helye:  Kari Tanácsterem (A/6 31. terem) 

Ideje:   2013. december 6. 14 óra

1.Bakó Annamária, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-501

A termőföld tulajdon megszerzésének szabályai ma és holnap

Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

 

2. Kiss Márton, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-404

A földtörvény koncepció összevetése hatályos törvényünkkel különös tekintettel a termőföld tulajdonszerzésre, átruházásnak lehetőségeire, korlátaira, a spekulációs földszerzések elleni fellépésre

Konzulens: Dr. Csák Csilla Gabriella, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

3. Poór Ildikó, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-404

A dohányágazat múltja, jelene és (jövője?) – azaz az uniós és hazai szabályozás valamint a gyakorlati kérdések

Konzulens: Dr. Szilágyi János Ede, PhD, egyetemi docens

 

4. Tóth Attila, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-505

Az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó jogi szabályozás, különös tekintettel az energiahatékonyságra

Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens

 

 

II.         ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ


Helye: Kari Könyvtár (A/5. ép. 209. terem)
Ideje:   2013. december 5. csütörtök 14 óra,

1. Aranyosi Gergő, ÁJK-JTI, III. évfolyam J-301

Akadályok és elhárítások – Látássérültek privacy-je és a jogrendszer

Konzulens: Prof. Dr. Majtényi László, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

 

2. Birinyi Georgina, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-502

A változások kora, a járási szint a közigazgatás új struktúrájában

Konzulens: dr. Czékmann Zsolt, tanársegéd

 

3. Horváth Viktória, ÁJK-ÁTI, III. évfolyam J-303

Hajléktalan alapjogok

Konzulens: Prof. Dr. Bragyova András, egyetemi tanár

 

4. Mihály Gabriella, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-403

Az alkotmánymódosítás, mint az országos népszavazás egyik tiltott tárgyköre

      Konzulens: Dr. Hallók Tamás, PhD, adjunktus

 

5. Sereg Péter, ÁJK-JTI, II. évfolyam J - 203

Miskolci Evangélikus Jogakadémia, avagy „a mindenható Isten tiszteletének temploma, az igaz tudományok universitása és a hazaszeretet bevehetetlen vára […]”

Konzulens: Prof. Dr. Stipta István, intézetigazgató, egyetemi tanár

 

6. Tarbaj Ildikó, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-405

Az élethez való jog: abortusz

      Konzulens: Prof. Dr. Paulovics Anita, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár

 

III.        BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI SZEKCIÓ

 

Helye:  Kari Könyvtár (A/5. ép. 209. terem)
Ideje:   2013. december 4. (szerda) 14:00

1. Balogh Alexandra Lilla, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-402

A nők által a férfiak sérelmére elkövetett szexuális erőszak szabályozástörténete és gyakorlati vonatkozásai

Konzulens: dr. Gilányi Eszter, tanársegéd

 

2. Bata Boglárka, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-501

A kóros elmeműködés büntetőjogi relevanciája

Konzulens: dr. Gilányi Eszter, tanársegéd

 

3. Földes Stéphane, ÁJK-BTI, III. évfolyam

A kétszeres értékelés tilalmáról a büntetőjogban

Konzulens: Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

 

4. Molnár Renáta, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-501

„…és meglátni benne az embert” – A több ember sérelmére elkövetett élet elleni támadások

Konzulens: Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

 

5. Pogány Márton, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-501

A kóros elmeállapot büntetőjogi vonatkozásai és megítélése.

Konzulens: dr. Gilányi Eszter, tanársegéd

 

6. Urbán Barbara,

„Színlelni szeretett szülőt” – avagy az idősek sérelmére elkövetett cselekményekről

Konzulens: Csemáné Dr. Váradi Erika, PhD, egyetemi docens

 

 

IV.        BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ÉS BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI SZEKCIÓ

 

Helye:  Bűnügyi Tudományok Intézetének Könyvtára (A/6. ép. 131. terem)

Ideje:   2013. november 27. (szerda) 16:00

 

1. Dornfeld László, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-403

A kibertérben elkövetett bűncselekmények nyomozásának kérdései

Konzulens: Dr. Róth Erika, dr. habil, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

2. Galvács Borbála, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-501

Közösségi szankciók a magyar büntető eljárásjogban, valamint külföldi kitekintés: a nem szabadságvesztés büntetések Belgiumban és Bulgáriában

Konzulens: Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

 

3. Guzi Zsuzsanna, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-503

Elektronikus felügyelet, mint a végrehajtandó szabadságvesztés letöltésének alternatív módja

Konzulens: Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

 

4. Majoros Tünde, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-403

Ha a pszichológus rajzolna fantomképet – profilalkotás a büntetőeljárásban

Konzulens: Dr. Róth Erika, dr. habil, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

5. Nagy Alexandra, ÁJK-BTI, IV. évfolyam J-401

Élet a börtönben, és azután- avagy a bűnelkövetők társadalmi reintegrációjának elősegítése

Konzulens: Dr. Nagy Anita, PhD, egyetemi docens

 

6. Szántó Krisztina, ÁJK-BTI, V. évfolyam J-502

Az orvosszakértői bizonyítás nehézségei az orvosi foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetések esetén

Konzulens: Dr. Jánosi Andrea, PhD, tanársegéd

 

V.         EURÓPAJOGI ÉS NEMZETKÖZI JOGI SZEKCIÓ

 

Helye:  Európai és Nemzetközi Jogi Intézet Könyvtára (A/6. ép. 22./B. szoba)

Ideje:   2013. november 26 (kedd) 15:00

 

1. Béres Nóra, ÁJK-ENI, V. évfolyam J-503
A terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok sérelmének egyensúlya az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában
Konzulens: Dr. Kirs Eszter PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens
 
2. Germán Judit, ÁJK-ENI, IV. évfolyam
Jogellenes gyermek elhozatallal kapcsolatos eljárások Magyarországon
Konzulens: Dr. Mátyás Imre, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens
 
3. Kiss Lilla Nóra, ÁJK-ENI, IV. évfolyam J-404
Közös európai adásvételi jog?
Konzulens: Dr. Angyal Zoltán, PhD, egyetemi docens
 
4. Seres Eszter Lilla, IV. évfolyam J-401
Hajókról származó tengeri olajszennyezések
Konzulens: Dr. Raisz Anikó, PhD, adjunktus
 

 

VI.        KERESKEDELMI JOGI SZEKCIÓ

 

Helye:  Kari tanácsterem (A/6. ép. 31.)

Ideje:   2013.december 3. (kedd) 14 óra

 

1. Irmes Ágnes, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-503
A lízingszerződés szabályozása és gyakorlati kérdései
Konzulens: Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens
dr. Fazakas Zoltán József ügyvéd
 
2. Miholecz Péter, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-503
A tag halálával felmerülő jogkérdések a gazdasági társaságok vonatkozásában
Konzulens: Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens
 
3. Molnár Barbara, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-504
A vezető tisztségviselő felelősségének gyakorlati problémái a felszámolási eljárásban
Konzulens: Prof. Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, PhD, egyetemi adjunktus
 
4. Szabó Zsófia, IV. évfolyam J-404
A vállalkozási szerződések az új Polgári Törvénykönyvben
Konzulens: Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

VII.       KÖRNYEZETJOGI SZEKCIÓ

 

Helye:  Kari tanácsterem (A/6. ép. 31.)

Ideje:   2013.december 6. (péntek) 16 óra

 

1. Csibi Andrea, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-401
Az Európai Unió Víz Keretirányelve által előírt költségmegtérülés elvének magyarországi végrehajtása, különös tekintettel a hazai öntözési rendszerekre, avagy a víz valódi értéke
Konzulens: Dr. Szilágyi János Ede, PhD, egyetemi docens
 
2. Horváth Csaba Gábor, IV. évfolyam
Hulladékgazdálkodási törvény változásainak hatása egy Magyarországon jelenlévő multinacionális vállalat bővülési lehetőségeire
Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens
 
3. Kiss Dániel, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-501
A hatályos magyar hulladékgazdálkodási törvény főbb újításainak kritikai elemzése
Konzulens: Dr. Csák Csilla Gabriella, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens
 
4. Macsi Tamás, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-503
A települési szilárd hulladékok hasznosítási lehetőségei a hulladékgazdálkodásban
Konzulens: Dr. Olajos István, PhD, egyetemi docens
 
5. Nagy Nikoletta Tímea, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-502
Az új hulladékgazdálkodási törvény
Konzulens: Dr. Szilágyi János Ede, PhD, egyetemi docens
 
6. Palencsár Veronika, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-403
A magyar víziközmű-engedélyezés
Konzulens: Dr. Szilágyi János Ede, PhD, egyetemi docens

 

VIII       MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI SZEKCIÓ

 

Helye:  Kari Tanácsterem (A/6. ép. 31.)

Ideje:   2013. december 4. (szerda) 15 óra

 

1. Kiss Dániel, ÁJK-CTI, III. évfolyam J3MU
Esélyek a munka világában – A vállalatok társadalmi felelősségvállalása
Konzulens: Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus
 
2. Máté Dávid Adrián, ÁJK-CTI, III. évfolyam J3MU
A pályakezdő munkavállaló esélyei - itthon vagy külföldön?
Konzulens: dr. Mélypataki Gábor - egyetemi tanársegéd
 
3. Simon Eszter, ÁJK-CTI, V. évfolyam, J-503
A nők és a gyermekes munkavállalók esélye a munkaerőpiacon és az őket megillető szociális ellátások
Konzulens: Dr. Rácz Zoltán, PhD, egyetemi docens
 
4. Szabó Enikő, ÁJK-CTI, V. évfolyam, J-501
A közfoglalkoztatás bemutatása, különös tekintettel Nyíregyháza vonatkozásában
Konzulens: Dr. Gecse Istvánné dr. egyetemi adjunktus, címzetes törvényszéki bíró
 
5. Szilágyi Ildikó, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam J-404
A közszolgálati etika szabályozása
Konzulens: dr. Czékmann Zsolt, tanársegéd
 
6. Varga Aliz, ÁJK-CTI, III. évfolyam J3MU
Közfoglalkoztatottak esélyei – Foglalkoztatás- és szociálpolitikai összefüggések
Konzulens: Dr. Jakab Nóra, PhD, adjunktus

 

 

IX.        PÉNZÜGYI JOGI SZEKCIÓ

 

Helye:  Kari Tanácsterem (A/6. ép. 31.)

Ideje:   2013. november 28. (csütörtök) 9 óra

 

1. Albert Anett, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-501
A pénzügyi felügyeleti rendszer Magyarországon
Konzulens: Dr. Varga Zoltán, PhD, adjunktus
 
2. Dombi Mariann, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-503
Egészségünk: a legdrágább kincsünk? - Az egészségügy finanszírozása
Konzulens: Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens
 
3. Juni Beatrix, ÁJK-ÁTI, IV. évfolyam
A vagyonszerzési illeték a magyar jogban
Konzulens: Dr. Varga Zoltán, PhD, adjunktus
 
4. Koronczai Edina, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam, J-504
Magyarország és az Európai Unió az adóharmonizáció tükrében, különös tekintettel a banki különadóra és a tranzakciós illetékre
Konzulens: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens
 
5. Kriston Vivien, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-502
A devizahitelezés
Konzulens: Dr. Varga Zoltán, PhD, adjunktus
 
6. Murányi Klaudia, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-504
Tőke, kockázat, likviditás – avagy a hitelintézetek prudens működése
Konzulens: Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens
 
7. Szántó Ivett, ÁJK-ÁTI, V. évfolyam J-504
Devizahitelezéssel kapcsolatos szabályozási problémák
Konzulens: Dr. Nagy Zoltán, PhD, egyetemi docens
 
8. Veres János Jenő, ÁJK-ÁTI, III. évfolyam J-504
A kockázatkezelés új megközelítése az offshore cégek és kapcsolt vállalkozások esetében
Konzulens: Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

X.         POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI SZEKCIÓ

 

Helye:  Kari Tanácsterem (A/6. ép. 31.)

Ideje:   2013. november 27. (szerda) 14 óra

 

1. Farkas Georgina, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-402
Az utaló magatartással okozott károk megtérítése
Konzulens: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, tanársegéd
 
2. Fogarasi Eszter, ÁJK-CTI, III. évfolyam J-301
Az előszerződés többet jelent tárgyalási kizárólagosságnál - avagy a jogintézmény vizsgálata jogi relevanciája tekintetében
Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens
 
3. Kriston Edit, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-501
Adós fizess?! – avagy a devizahitel-szerződések érvénytelensége a polgári jog szemszögéből
Konzulens: Dr. Barzó Tímea, PhD, egyetemi docens
 
4. Simon Eszter, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-503
Apa csak egy van, avagy bizonyítás a származási perekben
Konzulens: Dr. Nagy Andrea, PhD, adjunktus
           
5. Szántó Krisztina, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-502
Felelősség a veszélyes állatok általi károkozásért
Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens
 
 6.. Szekeres Bernadett, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-405
A szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményei, különös tekintettel az eredeti állapot helyreállítására
Konzulens: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, tanársegéd
 

 
 

Címkék: ÁJK TDK 2013

Vissza
Vissza