Római jog gyakorlat 1. (levelező) AJROM274L1régi

Római jog gyakorlat 1.

 

Kötelező tárgy azon levelező tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptembere előtt kezdték tanulmányaikat.

Kódja: AJROM274L1

A tanegység tartalma: a római jog külső története, eljárásjog, személyi és családjog, dologi jog.

Tankönyv: Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Az aláírás megszerzésének feltétele egy dolgozat megírása (annak eredményétől függetlenül), az érdemjegy a dolgozat eredménye. A jogesetekből álló dolgozat megírása során a tankönyvet lehet használni.

 

Jogesetminta:

A 26 éves Marcus apai hatalom alatt álló római polgár. Marcus a nyáron hosszabb utat tett meg hajóval. Mivel különvagyonnal nem rendelkezett, s mivel apja nem kívánta az utazás költségeit fedezni, Marcus az utazás miatt – apjának tudta nélkül – 200 sestertius összegű pénzkölcsönt vett fel egy üzletembertől. Marcus a kölcsönt lejáratkor nem fizette vissza. Röviddel később Marcus apja elhalálozott. Ezek után a hitelező üzletember pert indított Marcus ellen, követelve a 200 sestertius visszafizetését. Mivel védekezhet Marcus a perben?

Megoldás: Marcus mint alperes a perben kifogással élhet, hivatkozva a SC Macedonianumra, melynek értelmében a filius familiasnak folyósított pénzkölcsön az apa halála után sem válik peresíthetővé (lásd tankönyv 817. pont). A hitelező tehát ebben az esetben jogi eszközökkel nem tudja követelésének teljesítését kikényszeríteni.

 

Vissza