Római jog gyakorlat 1. (nappali) AJROM274N1régi

Római jog gyakorlat 1.

 

Kötelező tárgy azon nappali tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptembere előtt kezdték tanulmányaikat.

Kódja: AJROM274N1

A tanegység tartalma: a római jog külső története, eljárásjog, személyi és családjog, dologi jog.

Tankönyv: Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órák látogatása (max. 2 hiányzás megengedett), továbbá két dolgozat megírása (azok eredményétől függetlenül), az érdemjegy a két dolgozat eredményének átlaga (kerekítés 0,5-től felfelé).

 

Vissza