Civilisztika római jogi alapjai gyakorlat (levelező) AJROM276L2

Civilisztika római jogi alapjai gyakorlat

 

Kötelező tárgy azon levelező tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptembere előtt kezdték tanulmányaikat.

Kódja: AJROM276L2

Az aláírás megszerzésének feltétele egy dolgozat megírása (annak eredményétől függetlenül), az érdemjegy a dolgozat eredménye.

CIVILISZTIKA RÓMAI JOGI ALAPJAI - dolgozat Minta

Értékelési szempontok:

Minden kérdés a mellette feltüntetett maximális pontszámmal értékelhető. Az 1 pontot érő kérdés esetében a hibátlan vagy minimálisan hiányos válasz 1 pont, hiányos vagy hibás válasz 0 pont. A több pontot érő kérdések esetében egy-egy helyes elem egy-egy pontot ér.

 Összesen elérhető 26 pont.

Elégtelen (1): 0-10 pont; elégséges (2): 11-14 pont; közepes (3) 15-18 pont; jó (4): 19-22 pont; jeles (5): 23-26 pont.

1) Augustus uralkodása alatt Rómában él Gaius Sempronius, 15 éves fiú, aki három évvel korábban teljes árvaságra jutott, de őt elhunyt apja barátja, a nagycsaládos Lucius Titius örökbe fogadta.

 a) A római jog szabályai szerint a jogképesség milyen formájával rendelkezik Gaius? Döntését indokolja is! – 2 pont

b) A római jog szabályai szerint a cselekvőképesség milyen formájával rendelkezik Gaius? Döntését indokolja is! – 2 pont

Korunk Magyarországán ugyanilyen feltételekkel él Kovács János - 15 éves fiú, aki három évvel korábban teljes árvaságra jutott, de őt elhunyt apja barátja, a nagycsaládos Szabó Lajos örökbe fogadta.

a) A polgári jog szabályai szerint a jogképesség milyen formájával rendelkezik János? Döntését indokolja is! – 2 pont

b) A polgári jog szabályai szerint a cselekvőképesség milyen formájával rendelkezik János? Döntését indokolja is! – 2 pont

2) Sempronius római polgár, aki Augustus uralkodása alatt Rómától nem messze, egy kisebb településen él. Emlékszik arra, hogy hosszú évekkel ezelőtt apjától örökölt egy kertes házat, és úgy hiszi, éppen ideje ellenőrizni, mi a helyzet az ingatlannal. Meglepetésére azonban az ingatlanban egy férfit talál, aki szintén megdöbbent: saját elmondása szerint 8 éve vette a házat egy rendes embertől, és azóta is békésen éldegél a vásárolt házban.

A római jog szabályai szerint kit illet a ház, Semproniust vagy az idegent? Döntését lényegre törően indokolja is! – 3 pont

Korunk Magyarországán ugyanez történik Szabó Lajossal – régen nem látogatott ingatlanában szintén egy férfit talál, aki saját elmondása szerint 8 éve vette a házat egy rendes embertől, és azóta is békésen éldegél a vásárolt házban.

A polgári jog szabályai szerint kit illet a ház, Szabó Lajost vagy az idegent? Döntését lényegre törően indokolja is! – 3 pont

3) A Kr. u. III. század Rómájában a római polgár Gaius manus nélküli házasságban él feleségével, Luciával, akitől két gyermeke, ifjabb Gaius, valamint ifjabb Lucia született. Ifjabb Gaius, aki derék filius familias, apai engedéllyel megházasodik, házasságából két gyermek jön a világra, majd egy balesetben ifjabb Gaius feleségével együtt meghal. Az idősebb Gaius a halálhírre szívrohamot kap, és ő is elhuny – mint kiderül, érvényes végrendelet nélkül.  

a) Részesedik-e bármilyen formában a hagyatéki vagyonból idősebb Gaius után felesége, igen vagy nem? Döntését lényegre törően indokolja is! – 2 pont

b) Részesedik-e bármilyen formában a hagyatéki vagyonból idősebb Gaius után filia familias-a, az ifjabb Lucia, igen vagy nem? Döntését lényegre törően indokolja is! – 2 pont

c) Részesedik-e bármilyen formában a hagyatéki vagyonból idősebb Gaius után két unokája, igen vagy nem? Döntését lényegre törően indokolja is! – 2 pont!

Korunk Magyarországán ugyanez történik a házasságban élő Tóth Ödönnel, akinek fia és leánya már nagykorú, fia megházasodik, két gyermeke születik, de a fiú és felesége balesetben elhuny. Tóth Ödön szívrohamot kap a hírre, és végrendelet hátrahagyása nélkül elhalálozik.

a) Részesedik-e bármilyen formában a hagyatéki vagyonból Tóth Ödön után felesége, igen vagy nem? Döntését lényegre törően indokolja is! – 2 pont

b) Részesedik-e bármilyen formában a hagyatéki vagyonból Tóth Ödön után leánya, igen vagy nem? Döntését lényegre törően indokolja is! – 2 pont

c) Részesedik-e bármilyen formában a hagyatéki vagyonból Tóth Ödön után két unokája, igen vagy nem? Döntését lényegre törően indokolja is! – 2 pont

 

Vissza