Alapítványok

Miskolci Jogászképzésért Alapítvány

alapítva: 1995.

 

Az Alapítvány neve:            „Miskolci Jogászképzésért” Alapítvány

Székhelye és címe:              3515 Miskolc-Egyetemváros

                                               Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatala (A/4. ép. 128.)

Az Alapítvány alapítói:

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kezdeményezésére, az észak-magyarországi térség igazságügyi szerveinek támogató egyetértésével a

-         Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara (képv.: Dr. Cserba Lajos elnök), a

-         Hajdú-Bihar Megyei Ügyvédi Kamara (képv.: Dr. Győrfi Attila elnök), a

-         Heves Megyei Ügyvédi Kamara (képv.: Dr. Varga Imre elnök), a

-         Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ügyvédi Kamara (képv.: Dr. Halmos Tamás elnök), és a

-         Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara (képv.: Dr. Szomszéd Károly elnök).

Az alapítók a törvény által biztosított alapítói jogaik gyakorlására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara mindenkori elnökét jelölik ki.

 

Az Alapítvány kitűzött célja:

A Miskolci Egyetemen folyó, a korábbi jogakadémiai képzést nem számítva is 15 éves múltra visszatekintő, magas szakmai színvonalú jogászképzés egyre nehezedő feltételeinek társadalmi eszközökkel való támogatása, ezen belül is:

-         a graduális és posztgraduális regionális jogászképzés fejlesztésének előmozdítása annak elismerésével, hogy a képzés az akkreditációval rendelkező ME ÁJK keretén belül zajlik;

-         az állami támogatás hiányában költségtérítéses, levelező jogi oktatás anyagi feltételeinek biztosítása különösen akkor, ha arra a Karnál szereplő tandíjbevételek nem nyújtanak elég fedezetet;

-         a levelező képzés távoktatás irányába való továbbfejlesztése anyagi és szervezeti feltételeinek elősegítése, így pl. a számítógépes adatbázison nyugvó jegyzet- és tansegédlet-kiadás, valamint kölcsönzés felvállalása, illetve más szervezet ilyen tevékenységének anyagi támogatása;

-         az általános szakmai továbbképzés és szakvizsgára felkészítő képzés feltételeinek biztosítása, elsősorban az ügyvédjelölti képzés keretében;

-         olyan volt közalkalmazottak foglalkoztatása, akik szaktudásának, oktatói tapasztalatainak hasznosítása az alapítók és a kurátorok megítélése szerint a leendő jogászok számára nélkülözhetetlen;

-         hátrányos anyagi helyzetben lévő, illetve kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatása pályázatok révén (pl. tandíjtámogatás, ösztöndíj-támogatás, utazási költségviselés, támogatás tudományos ösztöndíjak mellé, publikációs lehetőségek biztosítása hallgatóknak és oktatóknak egyaránt);

-         a tudományos, az oktatási és a gyakorlati munkaterületek minél jobb összehangolása, ennek érdekében szakmai rendezvények szervezése és támogatása;

-         hagyományápoló és kulturális érdekeket hordozó jogász rendezvények szervezése és támogatása, ezen belül az ún. „öregdiák” rendezvények szervezése, támogatásuk megnyerése érdekében.

 

Az Alapítvány kuratóriumának összetétele:

            A Kuratórium elnöke:

Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, ME-ÁJK dékánja

            A Kuratórium további tagjai:

Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár, a ME ÁJK Államtudományi Intézetének Igazgatója

Dr. Csák Csilla egyetemi docens, a ME ÁJK Civilisztikai Tudományok Intézetének Igazgatója

Dr. Sáry Pál egyetemi docens, a Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet Igazgatója 

Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens, a ME ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézetének igazgatója 

Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár, a ME ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézetének Igazgatója

Az alapítók képviseletében:

Dr. Cserba Lajos, aki a B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamara elnöke

Az Alapítvány titkára:

Czékmann Zsolt egyetemi adjunktus

 

Alapítói okirat

Könyvelés 2012

Könyvelés 2013

Könyvelés 2014

Könyvelés 2015

Könyvelés 2016

 

Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

Vissza