Alkotmányjog II.

Vizsgakérdések 2014-2015. tanév II. félév a közigazgatás-szervező alapszakos hallgatóknak

 

Alkotmányjog II.

 
1.Az Országgyűlés funkciói és hatásköre. Az Országgyűlés megalakulása, megbízatási ideje.
2.Az Országgyűlés szervezete: bizottságok, tisztségviselők, frakciók. Az Országgyűlés működése: ülésszakok, határozatképesség, szavazás.
3.A törvényhozatali eljárás.
4.Kérdés és interpelláció. A képviselők jogállása.
5.A köztársasági elnök jogállása, választása, megbízatása, megbízatás megszűnése.
6.A köztársasági elnök hatáskörei.
7.A kormányzás fogalma. A kormány feladata-és hatáskörei, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány.
8.A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.
9.Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.
10.Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészek jogállása.
11.Az ügyészség feladatai, tevékenységi körei.
12.Az alkotmánybírák jogállása. Az Alkotmánybíróság tagjainak választása, összeférhetetlenség, mentelmi jog. A tisztség megszűnése.
13.Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.
14.Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek jogállása, megválasztása, megszűnése,
15.Az alapvető jogok biztosának (helyetteseinek) feladata, hatásköre és eljárása.
16.Az önkormányzás alkotmányos alapjai: az önkormányzatiság elve, az állam területi tagozódása. A helyi önkormányzás fogalma.
17.A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

 

 Miskolc, 2015. április

Alkotmányjogi Tsz.

Vissza