Alkotmányjog I.

Vizsgakérdések a 2014/2015-ös tanév I. félévében a közigazgatás-szervező alapképzési szakos I. éves hallgatóknak 

Alkotmányjog l.

 

 

1.    Az alkotmány fogalma és jellemzői, az alkotmányok típusai.

2.    Az alkotmányosság fogalma és kritériumai.

3.    A hatalommegosztás elmélete (Locke, Montesquieu, Constant, Bibó).

4.    Az államforma és a kormányforma fogalmának ismérvei. Egyes kormányformák: az alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, parlamentáris köztársaság.

5. Egyes kormányformák: a prezidenciális köztársaság, a félprezidenciális köztársaság, a kollegiális kormányforma.

6.    A jogforrás fogalma. A jogforrási hierarchia rendező elvei. Jogszabályok érvényessége és hatálya.

7.    A hatályos magyar jogforrási rendszer. A jogszabályok.

8. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai.

9.    Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog. A jogalkotás törvényességének biztosítékai. A jogszabályok kihirdetése, nyilvántartása és jelölése.

10. Választási alapfogalmak, alapelvek és rendszerek (modellek).

11. A választói jogosultság, az országgyűlési választás eredményének megállapítása, az időközi választás.

12. A választási szervek, a választási eljárás szabályai: kampány és jelöltállítás,

13. A választási eljárás szabályai: a szavazás és a jogorvoslatok.

14. A közvetlen és a közvetett demokrácia viszonya, az országos népszavazás fajtái, tárgya, főbb korlátai, érvényessége, eredményessége.

15. Az alkotmányos alapjogok rendszere.

16. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

Miskolc-Egyetemváros, 2014. december 1.

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza