Alkotmányjog nappali

 

KÖVETELMÉNYEK

Alkotmányjogból

nappali tagozatos politológus hallgatók számára

2010–2011. tanév I. félév

 

Tanegység címe: Alkotmányjog

Tantárgyi kód: AJALK102POLN

A képzés típusa: MA

Számonkérés típusa: kollokvium

Tanegység szintje: 01

Óraszám: 2 óra/hét

A hozzárendelt kreditpontok száma: 3 kr.

Tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tárgyjegyző: Dr. Paulovics Anita. tszv. egyetemi docens

A tárgy oktatója: kijelölt gyakorlatvezetők

 

1. Az index aláírása:

Az index aláírására leghamarabb az utolsó előadás napján kerül sor. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások látogatása.

 

2. Vizsga:

A vizsga írásban, illetve szóban történik a Tanszék által meghatározott vizsganapokon. Akinek nincs meg az aláírása, nem vizsgázhat.

 

3. Tankönyv:

Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. 2. kiad. Szerk. Paulovics Anita. Bíbor Kiadó, 2009. Miskolc.

 

4. Ajánlott irodalom:

Alkotmánytan I. Szerkesztette: Kukorelli István Budapest, Osiris Kiadó, 2007.

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Sári János: A hatalommegosztás. Budapest, Osiris Kiadó, 1995.

Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. Budapest, KJK-MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. 1994.

 

5. A vizsgázás:

Szóbeli

 

6. Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik.

 

 

l. hét

(szept. 7.)

A tananyag bemutatása, követelmények ismertetése.

 

2. hét

(szept. 14.)

Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai. A hatalommegosztás.

 

3. hét

(szept. 21.)

Sportnap

 

4. hét

(szept. 28.)

A jogforrási rendszer.

 

5. hét

(okt. 5.)

A képviseleti és közvetett demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

6. hét

(okt. 12.)

Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése. A törvényhozatali eljárás.

7. hét

(okt. 19.)

A köztársasági elnök.

 

8. hét

(okt. 26.)

A kormányzás fogalma. A kormány.

 

9. hét

(nov. 2.)

Szünet

10. hét

(nov. 9.)

Az igazságszolgáltatás fogalma. A bíróságok.

 

11. hét

(nov. 16. )

Az ügyészség.

 

12. hét

(nov. 23.)

A helyi önkormányzatok alapjogai.

 

13. hét

(nov. 30.)

Az alkotmányvédelem. Az Alkotmánybíróság.

 

14. hét

(dec. 7.)

Az alkotmányos alapjogok fogalma, rendszere, az alapjogi dogmatika fő kérdései.

Indexaláírás

 

 

Az óra időpontja és helye:

 

I-101 tankör: kedd 12–14 óra, XVIII. előadó, gyakorlatvezető: Kazuska Melinda

I-102 tankör: kedd 12–14 óra, A/6. 216. (Államtudományi Intézet Könyvtár) gyakorlatvezető: Stipta Zsuzsa

 

Miskolc, 2010. szeptember

 

Alkotmányjogi tanszék

 

Vissza