Alkotmányjog 1.

Vizsgakérdések a 2018/2019-es tanév I. félévében a jogász hallgatóknak

Alkotmányjog l.

 

1. Az alkotmány fogalma. Az alkotmányok típusai. Az alkotmány mint alaptörvény. Az alkotmányozó hatalom.

 

2. Az alkotmányjog fogalma. Alkotmányjog és államjog. Az alkotmányosság fogalma. Az alkotmányos demokrácia.

 

3. A hatalommegosztás alkotmányos elve (Locke, Montesquieu, Constant, Bibó).

 

4. A magyar alkotmánytörténet vázlata 1945-től napjainkig.

 

5. A jogforrás fogalmai. A jogforrási hierarchia rendező elvei.

 

6. A magyar jogforrások rendszere: eredeti és származékos jogalkotói hatáskör; a jogalkotó szervek és az általuk kiadott jogszabályok.

 

7. A nemzetközi szerződések, az Alkotmánybíróság határozatai, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a szokásjog és bírói jog. Az Európai Unió jogforrásai a magyar jogban.

 

8. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása. A hivatalos lapok.

 

9. A szuverenitás elméletének történeti vázlata.

 

10. A szuverenitás fogalmi elemei. Az államszuverenitás, a népszuverenitás és a nemzeti szuverenitás értelmezése.

 

11. Az unitárius (egyszerű) állam és az összetett állam: perszonálunió, reálunió, föderáció és konföderáció. Az államterület, és az állami szimbólumok (himnusz, zászló, címer).

 

12. Az állampolgárság fogalma. Az állampolgársági jogviszony jellemzése és tartalma.

 

13. Az állampolgársági jog története Magyarországon.

 

14. Az állampolgársági jog alapelvei, a magyar állampolgársági törvény alapelvei; a magyar állampolgárok; a magyar állampolgárság keletkezése.

 

15. A magyar állampolgárság megszerzése.

 

16. A magyar állampolgárság megszűnésének szabályai. Az állampolgárság nemzetközi vonásai (a kettős állampolgárság és a hontalanság szabályai a hatályos Ápt-ben). Az EU állampolgárainak státusa.

 

17. Az államjogi képviselet fogalma. Választási rendszerek. A képviselői mandátum fajtái.

 

18. A választójog alapelvei: az általánosság, az egyenlőség, a titkosság, a közvetlenség és az arányosság.

 

19. A választói jogosultság. A választók nyilvántartása. A jelölés és a szavazás.

 

20. A választási kampány. A választást lebonyolító szervezet. Jogorvoslatok a választási eljárásban.

 

21. A választási eredmények megállapítása: a mandátumok elosztása. Az időközi választás szabályai.

 

22. A közvetlen és a közvetett demokrácia viszonya. A népszavazás jogának tartalma és hatályos szabályai: az országos népszavazás fajtái, tárgyai, érvényessége és eredményessége és kötőereje.

 

 

Vissza