Alkotmányjog 3

 

Vizsgakérdések a 2018/2019-es tanév I. félévében jogász hallgatóknak

 

Alkotmányjog lll.

 

 

 1. Az alkotmánybíráskodás fogalma, feladatai és szervezeti megoldásai.

 

 2. Az Alkotmánybíróság szervezete és az alkotmánybírák jogállása.

 

 3. Az Alkotmánybíróság hatásköre és eljárása.

 

 4. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek jogállása.

 

 5. Az alapvető jogok biztosának (helyetteseinek) hatásköre és eljárása.

 

 6. Az alapjogok fogalma, helye a jogrendszerben. Emberi és állampolgári jogok. Alapjogok és szabadságok.

 

 7. Az alapjogok általános védelme. Az alapjogok korlátozhatóságának követelményei (formai és tartalmi: alapjogi tesztek, a lényeges tartalom).

 

 8. Az alapjogok alanyai. Jogképesség, jogegyenlőség, törvény előtti egyenlőség, esélyegyenlőség.

 

 9. A diszkrimináció fajtái, tilalma. A pozitív diszkrimináció.

 

10. Az élethez való jog és az emberi méltósághoz való jog tartalma, a két jog kapcsolata és korlátozása a nemzetközi és a hazai jogban: a halálbüntetés.

 

11. Az élethez való jog és a méltósághoz való jog egyéb korlátjai: magzati élet védelme.

 

12. Az élethez való jog és a méltósághoz való jog egyéb korlátjai : az eutanázia.

 

13. A kínzás és az embertelen, megalázó bánásmód tilalma. A testi épséghez és a személyi sérthetetlenséghez való jog.

A betegek jogai: alapjogok az egészségügyben. Bioetikai jogok, biomedicinális jogok.

 

14. A személyi szabadság és biztonság joga. A személyi szabadság korlátjai.

 

15 A mozgásszabadság joga és korlátjai. A migrációs jogok.

 

16. A magánélet tiszteletben tartásának joga. A jóhírnévhez és a becsülethez való jog, a magánlakás sérthetetlensége, a magántitok védelme, a névviselés joga.

 

17. Az adatvédelem alkotmányos alapjai: a jog általános jellemzése, az információs önrendelkezési jog. A személyes adatok fajtái (a személyes adat, a különleges adat, a bűnügyi személyes adat fogalma).

 

18. A személyes adatok védelme (kezelésének szabályai, az érintettek jogai és a jogok érvényesítése).

 

19. A közérdekű információhoz való jog (a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat fogalma) és annak korlátai, kezelésének szabályai.

 

20. Az adatvédelmi hatóság és elnökének jogállása, a hatóság hatásköre és eljárása.

 

 

Vissza