Alkotmányjog 4. CV

Vizsgakérdések a 2017/2018-as tanév I. félévében jogász szakos hallgatóknak

 

Alkotmányjog lV. CV

 

 

1. A véleménynyilvánítás szabadsága és korlátozása.

2. A művészeti és a tudományos élet szabadsága. A művelődéshez való jog.

3. A lelkiismereti és vallásszabadság joga, tartalma, kapcsolata más jogokkal. A vallásszabadság az oktatás területén.

4. A vallási tevékenység. Az egyházak fogalma és jogállása. Az állam és az egyház elválasztása. Az egyházak elismerése és nyilvántartásba vétele. Az egyházak működése és megszűnése.

5. Az egyesülési jog tartalma, hatályos szabályai és korlátozása.

6. A pártokra vonatkozó alkotmányjogi szabályok.

7. A gyülekezési jog tartalma, gyakorlásának szabályai.

8. A gyermekek jogai.

9. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme és korlátozása.

10. A szociális biztonsághoz és ellátáshoz való jog. A vásárolt jog és a társadalmi szolidaritás. A rászorultakról való gondoskodás.

11. A munkához való jog és a foglalkozás szabad megválasztásának joga.

12. Az érdekvédelem joga. A szakszervezeti szervezkedés joga és a sztrájkjog.

13. Az egészséges környezethez való jog.

14. A jogállamisághoz kapcsolódó alapjogok. Az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó jogok. Eljárási alapjogok. A tisztességes eljáráshoz és a bírósághoz forduláshoz való jog stb.

15. A nemzet fogalma, összetevői. A nemzetállam. A nemzeti kisebbségek védelmének módozatai.

16. A határontúli magyarság és a magyar állam alkotmányjogi kapcsolata (az Alaptörvény felelősségi klauzulája, a „státustörvény”). A nemzeti és etnikai kisebbségek egyéni és kollektív jogai Magyarországon; ezen jogok érvényesülését szolgáló állami szervek hazánkban.

17. Alkotmányos kötelezettségek. A közteherviselés, az adójog alkotmányos elvei, az oktatáshoz való jog, illetve kötelezettség.

 

Vissza