Alkotmányjog - Záróvizsga felkészítő

Záróvizsga-felkészítő igazságügyi igazgatási szakos hallgatóknak

2015/2016-es tanév II. félév

 

Tanegység címe: Alkotmányjog záróvizsga-felkészítő

Számonkérés típusa: záróvizsga

Tanegység szintje: 04

Óraszám: 4 a félévben

A tárgy jegyzője: Pap Gábor egyetemei adjunktus

Tanszék: Alkotmányjogi Tanszék (tanszékvezető: Dr. Paulovics Anita egyetemi docens)

 

Kötelező tananyag: Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Szerk. Paulovics Anita. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013.

 

Március 5. (szombar), 9–11:30, XXXII. ea.

 

Téma: A tételek megbeszélése és a változások ismertetése.

 

Alkotmányjog-záróvizsga kérdései

igazságügyi igazgatási szakos hallgatóknak

 

  1. Az alkotmány fogalma és jellemzői, az alkotmányok típusai.

  2. Az alkotmányosság fogalma és kritériumai.

  3. A hatalommegosztás elmélete (Locke, Montesquieu, Constant, Bibó).

  4. Az államforma és a kormányforma fogalmának ismérvei. Egyes kormányformák: az alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, parlamentáris köztársaság, prezidenciális köztársaság, félprezidenciális kormányforma.

  5. A jogforrás fogalma. A jogforrási hierarchia rendező elvei. Jogszabályok érvényessége és hatálya.

  6. A hatályos magyar jogforrási rendszer. A jogszabályok. Közjogi szervezetszabályozó eszközök. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai.

  7. Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog. A jogalkotás törvényességének biztosítékai. A jogszabályok kihirdetése, nyilvántartása és jelölése.

  8. Választási alapfogalmak, alapelvek és rendszerek (modellek).

  9. A választói jogosultság, a választás eredményének megállapítása: az országgyűlési választások első és második fordulója, az időközi választás.

10. A választási szervek, a választási eljárás szabályai: kampány és jelöltállítás, szavazás és jogorvoslatok.

11. A népszavazás joga (a közvetlen és a közvetett demokrácia viszonya, a népszavazás fajtái, főbb korlátai).

12. Az Országgyűlés funkciói és hatásköre.

13. Az Országgyűlés megalakulása, megbízatási ideje.

14. Az Országgyűlés szervezete: a bizottságok fajtái, frakciók; tisztségviselői: elnök, alelnökök, jegyzők.

15. Az Országgyűlés működésének szabályai: ülésszakok; a törvényjavaslatok tárgyalási rendje: általános és részletes vita, kivételes és sürgős eljárás.

16. Kérdés és interpelláció.

17. Az országgyűlési képviselők jogállása, mentelmi joga.

18. A köztársasági elnök jogállása: megválasztása, a megbízatás megszűnése.

19. A köztársasági elnök hatásköre: ellenjegyzéssel és ellenjegyzés nélkül gyakorolható hatáskörei, a kinevezések megtagadásának joga, vétójoga.

20. A Kormány alkotmányos helyzete: a Kormány létrejötte, megszűnése; az ügyvivő kormány és miniszter­elnök.

21. A Kormány feladatai és hatásköre.

22. A Kormány és a Kormány tagjainak felelőssége; a bizalmatlansági indítvány.

23. Az alkotmánybírák jogállása.

24. Az Alkotmánybíróság hatásköre és eljárása.

25. Az alapvető jogok biztosa (a tisztség betöltése, hatásköre és eljárása).

 

Miskolc, 2016. január

Alkotmányjogi Tanszék

Vissza