Alkotmányos alapjogok az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Követelmények

Alkotmányos alapjogok az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Közigazgatási mester szakos hallgatók számára

2010/2011. tanév II. félév


Tanegység címe: Alkotmányos alapjogok az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Tanegység kódja: AJALKSZV01M

Számonkérés típusa: beszámoló

Tanegység szintje: 02

A hozzárendelt kreditpontok száma: 2 kr.

A tárgy jegyzője: Dr. Paulovics Anita tszv. egyetemi tanár

Tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

A kurzus felvétele: A kurzus minimális induló létszáma 10 fő, maximuma 50 fő.

Előtanulmányi kötelezettség: -

A tantárgy óraszáma: 4óra/félév

 

 

1. Az oktatás célja:

A tantárgy széleskörű ismereteket nyújt a hallgatóknak az Alkotmánybíróság alapjogokkal kapcsolatos dogmatikájáról, bemutatva azt, hogy az alapjogi dogmatika milyen fejlődésen ment keresztül az Alkotmánybíróság alapjogokat érintő határozatai által. Bemutatásra kerülnek a dogmatika alapját képező „szükségesség-arányosság” teszthez kapcsolódó legfontosabb alkotmánybírósági határozatok. A konkrét alapjogok köréből az élethez és az emberi méltósághoz való jog, illetőleg az ahhoz kapcsolódó alkotmánybírósági gyakorlat kerül részletes elemzésre.

Fontos cél a hallgatók aktív órai szereplésének előmozdítása annak érdekében, hogy a kurzus végére a hallgatók képesek legyenek önálló véleményt formálni az alkotmányos alapjogokkal kapcsolatos problémákról, kialakuljon bennük megfelelő feladatmegoldó készség az Alkotmányban rögzített alapjogok értelmezése terén.

 

Tananyag leírása:

1.      Az állam általános alapjogvédelmi kötelezettsége az Alkotmány 8. § (1) bekezdése alapján.

2.      Az állam objektív intézményvédelmi kötelezettsége.

3.      Az alapjogok korlátozhatósága és a „lényeges tartalom”

4.      az Alkotmánybíróság „szükségesség-arányosság” tesztje

5.      Az élethez és az emberi méltósághoz való jog kapcsolata.

6.      Az állam objektív életvédelmi kötelezettsége.

7.      Az élethez való jog és a halálbüntetés.

8.      Az élethez való jog és az eutanázia.

9.      Az élethez való jog és az abortusz.

10.  Az élethez való jog és az egészséges környezethez való jog összefüggése.

11.  Az emberi méltósághoz való jog, mint általános személyiségi jog.

12.  Az emberi méltósághoz való jogból levezetett alapjogok: az önrendelkezési jog, az általános cselekvési szabadság, az önazonossághoz való jog.

Előadások

2010–2011. tanév II. félév

Első előadás

Április 16. szombat  12-16-ig, A/1. 320.

A kijelölt alkotmánybírósági határozatok ismertetése, elemzése.

Számonkérés minősítésének szempontjai:

A beszámolón az előadásokon elhangzottak és az elemzett alkotmánybírósági határozatok képezik a számonkérés tárgyát. A beszámoló értékelése három fokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt - nem felelt meg.

 

 

Kötelező irodalom:

1.   Az előadáson elhangzottak.

2.   A félév során elemzett alkotmánybírósági határozatok közül három kijelölt határozat.

 

AB határozatok:

64/1991. (XII. 17.) AB határozat: első abortuszhatározat

28/1994. (V. 20.) AB határozat: az egészséges környezethez való jogról

23/1990. (XI. 30.) AB határozat: a halálbüntetésről

22/2003. (IV. 28.) AB határozat: az eutanáziáról

48/1998. (XI. 23.) AB határozat: második abortuszhatározat

8/1990. (XII. 17.) AB határozat: az emberi méltósághoz való jog, mint általános személyiségi jog

22/1992. (IV. 10.) AB határozat a házasságkötés szabadságáról

57/1991. (XI. 8.) AB határozat a vérségi származás megismeréséhez való jogról

 

Ajánlott irodalom:

1.   Sári János: Alapjogok, Alkotmánytan II. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.

2.   Holló András – Balogh Zsolt: Az értelmezett Alkotmány, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2000.

 

 

Miskolc, 2011. január

 

 

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

 

 

 

 

Vissza