Gazdasági alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév; Gazdasági alapismeretek; Munka és társadalombiztosítási alapszak

Tantárgy neve:

Gazdasági alapismeretek

Tantárgy Neptun kódja:

AJPEN140MBAN2 (nappali)

AJPEN140MBAL2 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár

Közreműködő oktató: Prof. Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár

Javasolt félév: 2. félév

Előfeltétel: -

Óraszám:

 

nappali: 2 óra/hét

szerda 14:00-16:00 A/1. 309

 

levelező: 10 óra/félév

03.08. péntek 15:10-18:30 A/1. 319.

03.30. szombat 8:30-11:50 A/1. 307.

 

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal a legalapvetőbb közgazdasági összefüggésekkel, amelyek szükségesek az alapvető gazdasági folyamatok megértéséhez. A gazdasági alapismeretek segítségével a jogi szabályozás gazdasági háttere jobban megérthető és elsajátítható. 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T2, T3, T4, T6, T7, T8, T10, T13, T14

képesség: K2, K3, K6, K8, K10, K14

attitűd: A1, A2, A5, A6, A7

autonómia és felelősség: F1, F2, F5, F6, F7, F8. F10

 

Tantárgy tematikus leírása:

 1. A közgazdaságtan alapfogalmai a mikro és makroökonómia rendszere
 2. A modern vegyes gazdaság és gazdasági rendje
 3. Tényező piacok: munka, föld és tőke
 4. A munkapiac
 5. A munkanélküliség
 6. Föld, természeti erőforrások és a környezet
 7. Tőkepiac
 8. Állami gazdaságszabályozás
 9. Az adóztatás közgazdasági vetületei
 10. A bizonytalanság gazdaságtana
 11. A gazdasági tevékenység mérése
 12. Gazdasági növekedés és fejlődés
 13. A gazdasági fejlődés kihívásai és modelljei
 14. Monetáris politika és a gazdaság

 

A beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy akkor fogadható el teljesítettnek, ha a hallgató részt vesz az előadásokon és legalább megfelelt minősítéssel teljesíti az írásbeli beszámolót.

A beszámoló értékelése:

Az elérhető maximum pontszám 100 pont. Az értéklelés az alábbi pontszámok alapján történik:

-          0-50 pont: elégtelen (1)

-          51-63 pont: elégséges (2)

-          64-77 pont: közepes (3)

-          78-89 pont: jó (4)

-          90-100 pont: jeles (5) 

 

 

Kötelező irodalom:

1.         Szilágyi Dezsőné: Közgazdaságtan alapjai I. (Bevezetés a mikroökonómiába) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

2.         Szilágyi Dezsőné: Közgazdaságtan alapjai II. (Bevezetés a makroökonómiába) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

3. Joseph E. Stiglitz: Economics of the public sector, W.W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York,N.Y., 10110., 2000.

Ajánlott irodalom:

 1. Samuelson Paul. A. – Nordhaus, William D.: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012.
 2. Thomas Piketty: La capital au XXIe siécle, Éditions du Seuil, Paris, 2013.

 

Vissza