Államtan I.

 

Államtan I.

 

 

 

Közigazgatási mesterképzés

 

2013/2014. tanév I. félév

 

 

 

 

 

Tantárgy kódja: AJJOE511ML1

 

Félévi óraszám: 12 óra
Félév végi számonkérés típusa: írásbeli vagy szóbeli kollokvium (öt fokozatú minősítés)
Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 4
Tantárgyfelelős tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék
Tantárgyjegyző: dr. Hegyi Szabolcs, egyetemi adjunktus

 

 

 

A tárgy célja az államelmélet elmélettörténeti anyagának feldolgozása.

 

 

 

Tananyag: Bódig Mátyás — Győrfi Tamás (szerk.): Államelmélet: A mérsékelt állam eszméje és elemei I. Elmélettörténet, Miskolc: Bíbor, 2002.; III. fejezet (115-267.o.), kivéve a 128-134, illetve a 157-166 oldalakat.

 

 

 

Az aláírás feltétele: Az aláírásnak nincs feltétele. A számonkérésre szóbeli vagy írásbeli kollokviumon kerül sor. A vizsgán a hallgatók két tételt kapnak, az értékelés öt fokozatú skálán történik. A tankönyv és az előadások anyaga kerül számonkérésre, semmilyen „rövidített jegyzet” elsajátítása nem elegendő a sikeres vizsgához!!!

 

 

 

Konzultációk:

 

1. Az újkori politikai gondolkodás; Szerződéselméletek

 

2. Republikanizmus; Liberalizmus

 

3. Konzervativizmus; Szocializmus

 

 

 

 

 

Miskolc, 2013. szeptember 2.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

 


Vissza