Államtudományi Intézet

 

A jelenlegi Államtudományi Intézet a kari oktatás 1981. szeptember 1-jei indulásakor Államtudományi Tanszék elnevezéssel kezdte meg a működését. A Tanszékhez eredetileg öt tantárgycsoport oktatása tarozott: az alkotmányjog, közigazgatási jog, nemzetközi jog, pénzügyi jog és statisztika, melyeket a "Bevezetés a szervezéstudományba" című tantárgy oktatása egészített ki. Később a statisztika oktatása a Gazdaságtudományi Karhoz került át, de a "Jogi informatika" című tantárgy oktatása új kötelező tantárgyként került a Tanszék feladatkörébe.

 

Az oktatás kezdetben négy tanszéki csoport keretében történt, melyekből a Tanszék intézetté szervezése után 1993-ban alakult meg a jelenlegi Alkotmányjogi, Közigazgatási Jogi, Nemzetközi Jogi és a Pénzügyi Jogi intézeti tanszék.

Az Intézetben jelenleg három intézeti tanszék működik: az Alkotmányjogi, Közigazgatási jogi és a Pénzügyjogi Tanszék.

 

Az intézeti adminisztráció látja el a három tanszék által oktatott  tantárgyak oktatásával, valamint a tanszékek által végzett kutató munkával kapcsolatos adminisztrációt.

 

Intézetigazgató:

Prof. Dr. Paulovics Anita intézetigazgató egyetemi tanár

e-mail: jogani@uni-miskolc.hu

 

Postacím:

Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet

Miskolc, Egyetemváros 3515

 

 

Intézeti titkárság helye:

Miskolci Egyetem A/6 épület II. emelet 222. szoba

 

 

Intézeti titkárság telefonszáma:

Hodosi Gabriella

46/565-111/23-16 , 46/565-186

Vissza