Alternatív konfliktuskezelés tételek

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS

 Tételsor

2014/2015. tanév 1. félév

 

A tételsor .pdf formátumban

 

Kötelező tananyag

 • az előadások anyaga
 • Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010. – továbbiakban Tk.
 • „Alternatív vitarendezés” című e-learning tananyag

 

 Tételsor

 1. A konfliktus fogalma. A konfliktusok okai. Konzultáció + e-tk.
 2. A konfliktusok szintjei. A konfliktus-kialakulás folyamata Konzultáció + e-tk.
 3. A jó és a rossz konfliktus Konzultáció + e-tk.
 4. A konfliktusok fázisai és a konfliktus-intenzitási skála. Konzultáció + e-tk.
 5. A konfliktusok típusai. Tk. 21-27.o.
 6. A konfliktusok eszkalációjának fázisai Tk. 27-30.
 7. Konfliktuskezelési stratégiák Tk. 41-44.o.
 8. Tárgyalási stílusok: a pozicionális alku és érdekalapú tárgyalás Konzultáció +Tk. 47-51.o.
 9. Kérdezéstechnika Tk. 83-88.o.
 10. Érzelmi intelligencia Tk. 183-189.o.
 11. Tranzakciók és én-állapotok (sz/f/gy). Konzultáció + e-tk.
 12. Harris-féle én-állapotok; driverek és scriptek. Konzultáció + e-tk.
 13. Megbocsátás-elmélet Konzultáció
 14. Asszertív viselkedési formák Tk. 189-192.o.
 15. Vitarendező eljárások. Hasonlóságok és eltérések. Konzultáció + Tk. 30-33.o.
 16. Választottbíráskodás és döntőbíráskodás (arbitráció). Konzultáció + e-tk.
 17. A facilitáció Konzultáció
 18. A mediáció főbb jellemzői Konzultáció + e-tk.
 19. A mediáció alapfogalmai Tk. 67-72.o.
 20. Az evaluatív mediáció Tk. 99-101.o.
 21. A transzformatív mediáció Tk.110-113.o.
 22. A mediáció szakaszai. A bevezető szakasz. Tk. 127-132.o.
 23. A megszakítás nélküli idő Tk. 133-140.o.
 24. Az eszmecsere Tk. 140-149.o.
 25. A megállapodás kidolgozása és leírása. A mediáció lezárása. Tk. 150-156.o.
 26. A mediáció etikai kérdései Tk. 255-258.o.
 27. A kör- és konferencia-modellek Konzultáció + e-tk.    

 

 

 

 

Vissza