Az antik Róma sportjoga MTL,ISZL, KM, IÜ

Az antik Róma sportjoga

szabadon választható speciális kollégium

 

AJJOEALT13L3

AJOESV06ISZL

AJJOESV03MTL

AJJOESV03ML

AJJOESV11IÜ

 

2013/2014. I. félév

 

 

 

A speciális kollégium keretében a hallgatók az ókori Róma sporttal kapcsolatos jogi szabályozását a mai sportjogi szabályokkal való összehasonlításban ismerhetik meg.

 

A számonkérés majd külön megadott időpontokban történik. A számonkérésen az alább megadott kérdések közül két kérdést kell írásban kidolgozni. A kérdésekre a konzultáción elhangzó előadás alapján – ahol minden kérdés megválaszolásra kerül -  vagy Gedeon Magdolna: Az antik Róma sportjoga c. (Novotni Kiadó, Miskolc 2005.) könyvből lehet felkészülni. A megadott kérdések után zárójelben szerepel, hogy a könyv mely oldalain található meg a válasz.

 

Az aláírás feltétele a dolgozat megírása. A megírt dolgozat osztályzása alapján kapnak a hallgatók érdemjegyet.

 

Kérdések:

 

  1. Milyen eljárások léteztek a fogadalmi játékok (ludi votivi) megrendezésére? (14-17. o.)
  2. Milyen szabályai voltak a gladiátorjátékok szervezésének? (27-30. o.)
  3. Hogyan támogatta az állam pénzügyileg a sportrendezvényeket? (41-44. o.)
  4. Milyen szabályai voltak az atléták által felvett pénzkölcsönnek? (55-60. o.)
  5. Hogyan válhatott szabad ember gladiátorrá, milyen jogkövetkezményei voltak? (65-74. o.)
  6. Melyek voltak a fogathajtók sportszervezetei, milyen feladatokat láttak el, hogyan történt finanszírozásuk? (95-101. o.)
  7. Milyen sportlétesítmények voltak Rómában, milyen jogi szabályok vonatkoztak építtetőikre és karbantartóikra?  (111-116. o.)
  8. Hogyan történt a vadállatok beszerzése, hogyan szabályozták? (126-129. o.)
  9. Milyen szabályok vonatkoztak a cirkuszi játékok (ludi circenses) megrendezésére? (130-134. o.)
  10. Milyen jogilag releváns magatartásai lehettek a publikumnak a nézőtéren, milyen szabályok vonatkoztak rájuk? (151-154. o.)

 

 

Miskolc, 2013-06-11

 

 

                                                                       Gedeon Magdolna

                                                                              tárgyjegyző

 

Vissza