Az európai közigazgatás története

Tájékoztató

a közigazgatási mesterszakos levelező hallgatók részére

2013/2014. tanév I. félév

 

 

AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE című tantárgy elmélyíti az alapszakon szerzett közigazgatás-történeti ismereteket. Oktatásának célja, hogy megismertessük a hallgatókat az európai közigazgatás-történet legfontosabb alaptendenciáival. További célunk, hogy történeti és műveltségi alapokat biztosítsunk a modernkori állami végrehajtói tevékenység megismeréséhez, kellő elméleti ismereteket nyújtsunk a gyakorlati tevékenységhez, és ösztönzést adjunk a képzés harmadik ciklusban történő folytatásához.

 

A konzultációk tematikája:

 

Az első konzultáció: A konzultáción tisztázzuk a tantárgyi követelményeket, az önkéntes zárthelyi dolgozat és a kollokvium anyagát, továbbá a konzultációs időpontokat. Az előadásban az európai közigazgatás történetének első történelmi periódusát tekintjük át.

A második konzultáción az európai és magyar közigazgatás 19. századi modernizációjára tett kísérleteket elemezzük.

A harmadik konzultáció előadási anyagát az európai és magyar 20. századi igazgatástörténet képezi.

 

A félév során konzultációs ügyeleteket tartunk. Ezek időpontjait az első foglalkozáson ismertetjük. A tanszék minden hallgató számára kötelezővé teszi a konzultációkon való jelenlétet. Az itt elhangzott előadási anyagot félévi kollokviumon kérdezzük. A megjelenés azért is célszerű, mert a konzultációkon aktuális feladatokról, esetleg olyan tanrendi változásról is tájékoztatnunk kell, amelyet más módon nem tudunk a hallgatók tudomására hozni. Amint a konzultációs tematikából látható, a tárgyból az aláírásért nem íratunk kötelező zárthelyi dolgozatot. Az előző félév (más tárgybeli) tapasztalatai igazolják: a tananyag elsajátítása alapos felkészülést, és jelentős időbefektetést igényel. A felkészüléshez minden szakmai segítséget megadok. Ha kérdésük van, hívhatnak a (46) 565111/1360-as hivatali telefonszámon, vagy elérhetnek a jogstipt@uni-miskolc.hu email címen.

 

 

Kollokviumi tételsor Az európai közigazgatás története című tantárgyhoz

 

I. Tankönyvi tételsor

 

Kötelező tananyag: Mezey Barna (szerk.) Magyar alkotmánytörténet. Bp., 2007. (továbbiakban: TK.)

 

1. A közigazgatás fogalma (Tk. 382-384)

2. A közigazgatási jog (Tk. 385-388)

3. A közigazgatás fejlődésének tendenciái (Tk. 388-394)

4. Közigazgatás szervei 1848/49-ben (Tk. 396-398)

5. Az osztrák közigazgatás Magyarországon (Tk. 398-401)

6. A kiegyezést követő közigazgatási szervezet (Tk. 401-402)

7. A felelős kormány (Tk. 402-406)

8. Ideiglenes Nemzeti Kormány, koalíciós kormány (Tk. 406-408)

9. Minisztériumok (Tk. 408-410)

10. A törvényhatóságok (Tk. 411-412)

11. A vármegyék (Tk. 412-416)

12. A közigazgatás 1929-1950 között (Tk. 416-418)

13. Törvényhatósági jogú város, főváros (Tk. 418-419)

14. A község, tanya (Tk. 419-422)

15. A testületi önkormányzatok, néptanácsok (nemzeti tanácsok stb.) (Tk. 422-425)

16. A közigazgatási bíráskodás (Tk. 425-427)

 

II. Konzultációk anyagai

 

A kollokviumon minden hallgatótól kérdezünk a konzultáció anyagából is.

 

 

Miskolc, 2013. augusztus 25.

 

                                                                                  Jó felkészülést kívánok

 

                                                                                              Prof. Dr. Stipta István

 

 

 

 

 

Vissza