Bankjog (IÜN,MTN)

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018./2019. tanév 1. félév; Bankjog; Igazságügyi igazgatási és Munka és társadalombiztosítási alapszak (nappali)

Tantárgy neve:

Bankjog

Tantárgy Neptun kódja:

AJPENSV03MTN (nappali)

AJPENSV01IÜN (nappali)

Tárgyfelelős intézet: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem: szabadon választható

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár

Közreműködő oktató: Prof. Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár

Javasolt félév: 1-2. félév

Előfeltétel: -

Óraszám:

nappali: 1 óra/hét

Szerdánként 16 órától az A/6. 216-ban.

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgató a tananyagot meghaladóan betekintést kapjon a bankjog európai uniós és hazai szabályozásába. A tárgy áttekinti a bankrendszer kialakulását, a hatályos szabályozást, az európai uniós szabályozást, a magyar és európai uniós bírósági döntéseket és a jogalkalmazást segítő felügyeleti állásfoglalásokat.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T13, T14

képesség: K2, K13, K14

attitűd: A5, A7

autonómia és felelősség: F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F10

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

 1.A pénz fogalma és szerepe

2. A bankok és bankrendszerek történeti fejlődése Európában

3. A magyar bankrendszer történeti fejlődése

4. Monetáris pénzügyi intézményi keretek az EU-ban

5. Bankrendszerek Európában

6. A magyar bankrendszer jogi szabályozása

7. Jegybank szabályozása és a jegybankpolitika kérdései és eszközrendszere

8. Jegybankpolitika eszközrendszere

9. A pénzügyi közvetítők felügyelete

10. A betétbiztosítás rendszere

11. Pénzügyi szolgáltatások I.

12. Pénzügyi szolgáltatások II.

13. A pénzügyi fogyasztóvédelem

14. Bankok számvitele

 

A beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy akkor fogadható el teljesítettnek, ha a hallgató részt vesz a szemináriumokon és legalább megfelelt minősítéssel teljesíti a beszámolót. A beszámolót prezentáció tartásával vagy/ és egy legalább tíz oldalas tanulmány elkészítésével teljesítheti egy önállóan feldolgozott, a gyakorlatvezetővel egyeztetett bankjogi témakör feldolgozásával.

 

   

A beszámoló értékelése:

Az elérhető maximum pontszám 100 pont. Az értéklelés az alábbi pontszámok alapján történik:

-          0-60 pont: nem felelt meg

-          61-80 pont: megfelelt

-          81-100 pont: kiválóan megfelelt

 

 

Kötelező irodalom:

 

  1. Lentner Csaba (szerk.): Bankmenedzsment-Bankszabályozás-Pénzügyi fogyasztóvédelem, Nemzeti és Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest, 2012.
  2. Gálfalvi Géza- Seregdi László-Kovács Erika-Kirschner Dóra: Kommentár a hitelintézeti törvényhez, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2016.
  3. Matthias Haentjensen-Pierre De Gioia Carabellese : European Banking and Financial Law Statutes, Routledge Taylor and Francis Group, London- New York, 2018.

Ajánlott irodalom:

 

  1. Petrik Ferenc: Bankjog, HVG-ORAC Kft., Budapest, 2003.
  2. Lentner Csaba ( szerk.) : Pénzpiacok szabályozása Magyarországon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.
  3. Jesus Huerta De Soto : Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.
  4. V. Gerard Comizio . International banking law, West Academic Publishing, USA, St. Paul, 2015.

 

 

 

Vissza