Bankjog_IÜ_MTL_Levelező

A „BANKJOG”

című alternatív tárgy tematikája

 

A tanegység címe: Bankjog című alternatív tárgy

A tanegység kódja: AJPENSV01IÜ, AJPENSV03MTL, AJPENSV02ISZL

A tanegység típusa: gyakorlat

Előtanulmányi kötelezettség: ----

A tárgy előadója: Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens

 

Az oktatás célja

Az oktatás célja, hogy a hallgató a tananyagot meghaladóan betekintést kapjon a bankjog európai uniós és hazai szabályozásába. A tárgy áttekinti a bankrendszer kialakulását, a hatályos szabályozást, az európai uniós szabályozást, a magyar bírósági döntéseket és a jogalkalmazást segítő PSZÁF állásfoglalásokat. A tárgy elősegíti a gyakorlati ismeretek megszerzését is, hiszen szakemberekkel személyesen konzultálhatnak a hallgatók a bankfiók-látogatásokon. A tárgy keretében közgazdasági ismeretek elsajátítására is lehetőség nyílik a pénzügyi intézmények tevékenységével kapcsolatban.

A félév elfogadásának feltételei

A tantárgy egy félévben kerül meghirdetésre. Az alternatív tárgy látogatása – annak, aki a félév elején felvette a választott tárgyak közé – kötelező. Aláírást az kaphat, aki az órán részt vett.

Kiválóan megfelelt minősítés

A félév végén „kiválóan megfelelt” minősítést az a hallgató kaphat, aki az órán részt vett és a félév végén egy tízoldalas értekezést vagy fordítást készít el.

Az óra időpontja: 02.16. péntek XIX.előadó

Az óra tematikája  

1. A pénz fogalma és szerepe

2. Monetáris pénzügyi intézményi keretek az EU-ban

3. Bankrendszerek Európában

4. Magyar bankrendszer felépítése, szerepe

5. Jegybank szabályozása és a jegybankpolitika kérdései

6. Jegybankpolitika eszközrendszere

7. Bankok jogi szabályozása

8. Szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások jogi szabályozása

9. A pénzügyi intézmények felügyeletének szabályozása (PSZÁF)

10. A betétbiztosítás rendszere (OBA)

11. Pénzügyi szolgáltatások (betét - és hitelügyletek)

12. Pénzügyi szolgáltatások (lízing, faktoring)

13. Pénzügyi szolgáltatások (pénzforgalmi szolgáltatás, fizetési módok, egyéb)

14. Bankok számvitele, számviteli alapfogalmak

15. Vállalkozások pénzügyi mutatói és elemzése

 

 

 

Kötelező irodalom

1. Dr. Huszti Ernő: Banktan, Bp.1996., Kiadó: Tas Kft.

2. Kónya Judit: A vállalkozások bankügyletei, Bp.2001., Kiadó: KJK-Kerszöv Kft.

3. Dr. Petrik Ferenc: Bankjog, Bp.2003., Kiadó: HVG-ORAC Kft.

 

Ajánlott irodalom

1.   Bankjog a gyakorlatban, Szerkesztő Dr. Petrik Ferenc, Bp.1990., Kiadó: Economix    Rt.

2.   Dr. Décsy Jenő: Nemzetközi pénzügyek, Finance Oktatási és Kulturális Alapítvány,  UNIÓ Kiadó, Bp.2001.

3.   J. Markham Collins - Rebecca A. Collins: Pénzügyekről nemcsak pénzügyi szakembereknek, Tusla Egyetem Oklahoma, Kiadó: CO-NEX-TRAINING Bt., Ernst and Young

4.   Lőrinczné Istvánffy Hajna: Pénzügyi integráció Európában, Bp.2001., Kiadó:   KJK-    Kerszöv Kft.

5.   Tőzsdei szakvizsga felkészítő, Szerkesztette Martin Hajdú György és May Réka, Bp.2000., Kiadó: Közép-európai Brókerképző Alapítvány

6.   Baricz Rezső - Róth József: Könyvviteltan, Bp.1994., Kiadó: Aula

7.   Dr. Madár Péter: Monetáris szabályozás, Bp.2001., Finance Oktatási és Kulturális  Alapítvány, UNIÓ Kiadó

8.   Dr. Madár Péter - Dr. Schepp Zoltán: Pénzügyek alapjai, Bp.2001., Finance Oktatási  és Kulturális Alapítvány, UNIÓ Kiadó

9.   Szentiványi Iván: Bankjog, Bp.1988., KJK-Kerszöv Kiadó Kft.

10.       Kónya Judit: Banküzemtani alapismeretek, Bp.1994., KJK-Kerszöv Kiadó Kft.

11.       Gellért Andor: Banküzletek, Bp.1991., KJK-Kerszöv Kiadó Kft.

 

Miskolc, 2017. szeptember

                                                                                                          Dr. Nagy Zoltán

                                                                                                        Egyetemi docens

 

Vissza