Bankjog_ jogász (N)

A „BANKJOGcímű alternatív tárgy tematikája

 

A tanegység címe: Bankjog című alternatív tárgy 

A tanegység kódja: AJPENALT012 

A tanegység típusa: gyakorlat

A tanegység szintje: 3-9

Hozzárendelt kreditpontok száma: 2

Előtanulmányi kötelezettség: ----

A tárgy előadója: Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens

 

A foglalkozások ideje, helye:

2018. februártól:

 

Az oktatás célja

Az oktatás célja, hogy a hallgató a tananyagot meghaladóan betekintést kapjon a bankjog európai uniós és hazai szabályozásába. A tárgy áttekinti a bankrendszer kialakulását, a hatályos szabályozást, az európai uniós szabályozást, a magyar bírósági döntéseket és a jogalkalmazást segítő PSZÁF állásfoglalásokat.

A tárgy elősegíti a gyakorlati ismeretek megszerzését is, hiszen szakemberekkel személyesen konzultálhatnak a hallgatók a bankfiók-látogatásokon. A tárgy keretében közgazdasági ismeretek elsajátítására is lehetőség nyílik a pénzügyi intézmények tevékenységével kapcsolatban.

 

A félév elfogadásának feltételei

A tantárgyat a II-V. éves hallgatók vehetik fel. A tantárgy egy félévben kerül meghirdetésre, 15 x 2 óra keretében. Az alternatív tárgy látogatása – annak, aki a félév elején felvette a választott tárgyak közé – kötelező.

Aláírást az kaphat, aki az órákat rendszeresen látogatta. Két alkalommal igazolással lehet hiányozni, kettőnél több hiányzás „nem felelt meg” minősítést von maga után.

 

Kiválóan megfelelt minősítés

A félév végén „kiválóan megfelelt” minősítést az a hallgató kaphat, aki az órákat rendszeresen látogatta, azokon aktívan részt vett és/vagy a félév végén egy tízoldalas értekezést vagy fordítást készít el.

 

Az órák tematikája

1. A pénz fogalma és szerepe

2. Monetáris pénzügyi intézményi keretek az EU-ban

3. Bankrendszerek Európában

4. Magyar bankrendszer felépítése, szerepe

5. Jegybank szabályozása és a jegybankpolitika kérdései

6. Jegybankpolitika eszközrendszere

7. Bankok jogi szabályozása

8. Szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások jogi

    szabályozása

9. A pénzügyi intézmények felügyeletének szabályozása (PSZÁF)

10. A betétbiztosítás rendszere (OBA)

11. Pénzügyi szolgáltatások (betét -és hitelügyletek)

12. Pénzügyi szolgáltatások (lízing, faktoring)

13. Pénzügyi szolgáltatások (pénzforgalmi szolgáltatás, fizetési módok, egyéb)

14. Bankok számvitele, számviteli alapfogalmak

15. Vállalkozások pénzügyi mutatói és elemzése

 

Kötelező irodalom

1. Dr. Huszti Ernő: Banktan, Bp.1996., Kiadó: Tas Kft.

 

2. Kónya Judit: A vállalkozások bankügyletei, Bp.2001., Kiadó: KJK-Kerszöv Kft.

 

3. Dr. Petrik Ferenc: Bankjog, Bp.2003., Kiadó: HVG-ORAC Kft.

 

Ajánlott irodalom

1. Bankjog a gyakorlatban, Szerkesztő Dr.Petrik Ferenc, Bp.1990., Kiadó: Economix

    Rt.

 

2. Dr. Décsy Jenő: Nemzetközi pénzügyek, Finance Oktatási és Kultúrális Alapítvány,

    UNIÓ Kiadó, Bp.2001.

 

3. J. Markham Collins - Rebecca A. Collins: Pénzügyekről nemcsak pénzügyi

    szakembereknek, Tusla Egyetem Oklahoma, Kiadó: CO-NEX-TRAINING Bt.,

    Ernst and Young

 

4. Lőrinczné Istvánffy Hajna: Pénzügyi integráció Európában, Bp.2001., Kiadó: KJK-

    Kerszöv Kft.

 

5. Tőzsdei szakvizsga felkészítő, Szerkesztette Martin Hajdú György és May Réka,

    Bp.2000., Kiadó: Közép-európai Brókerképző Alapítvány

 

6. Baricz Rezső - Róth József: Könyvviteltan, Bp.1994., Kiadó: Aula

 

7. Dr. Madár Péter: Monetáris szabályozás, Bp.2001., Finance Oktatási és Kulturális

    Alapítvány, UNIÓ Kiadó

 

8. Dr. Madár Péter - Dr. Schepp Zoltán: Pénzügyek alapjai, Bp.2001., Finance Oktatási

    és Kulturális Alapítvány, UNIÓ Kiadó

 

9. Szentiványi Iván: Bankjog, Bp.1988., KJK - Kerszöv Kiadó Kft.

 

10. Kónya Judit: Banküzemtani alapismeretek, Bp.1994., KJK - Kerszöv Kiadó Kft.

 

11. Gellért Andor: Banküzletek, Bp.1991., KJK - Kerszöv Kiadó Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza