Büntető eljárási jog I. tételsor

BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG 1. TÉTELSOR

 Igazságügyi igazgatási alapszak

2018/2019. tanév I. félév

 

 A tételsor .pdf formátumban

 

 1. Alapvető rendelkezések I. (a büntetőeljárás alapja és akadályai; az eljárási feladatok megoszlása; az ítélkezés alapja és vádhoz kötöttsége; a törvény hatálya)
 2. Alapvető rendelkezések II. (az alapvető jogok védelme; az ártatlanság vélelme; a védelem joga, a büntetőeljárás nyelve és a nyelvhasználat joga)
 3. A bíróság feladata és az eljáró bíróságok. A bíróságok összetétele. A bíróság hatásköre és illetékessége
 4.  Az ügyészség feladata és jogai. Az ügyészség hatásköre és illetékessége. A kizárólagos ügyészségi nyomozás
 5. A nyomozó hatóságok; a nyomozó hatóság és feladatuk, hatásköre, illetékessége a büntetőeljárásban
 6. A büntetőügyekben eljáró hatóságok tagjainak kizárása
 7. A terhelt és a védő
 8. A sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló és a magánfél
 9. A vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt
 10. A segítők, a meghatalmazott képviselő és a támogató
 11. A büntetőeljárási cselekvőképesség
 12. A különleges bánásmód biztosítása a büntetőeljárásban
 13. A jelenlét biztosítása az eljárási cselekményen
 14. Az eljárás rendjének biztosítását szolgáló intézkedések. Kifogás az eljárás elhúzódása miatt
 15. A kényszerintézkedések általános kérdései: fogalma, rendszerezése, törvényessége.
 16. A kényszerintézkedések alkalmazásának általános szabályai. Az őrizet
 17. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések általános szabályai
 18. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet
 19. A letartóztatás és az előzetes kényszergyógykezelés
 20. A kutatás és a motozás
 21. A lefoglalás
 22. A zár alá vétel
 23. Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele
 24. A bizonyítás általános kérdései: a bizonyítás tárgya, alanya és elvei, a bizonyítékok értékelése, önvádra kötelezés tilalma
 25. A terhelt vallomása. A tárgyi bizonyítási eszköz és az elektronikus adat
 26. A tanúvallomás. A tanúvédelem eszközei
 27. A szakvélemény. A pártfogó felügyelői vélemény
 28. A bizonyítási cselekmények
 29. Az előkészítő eljárás
 30. A nyomozás szakaszai. Az ügyészségi nyomozás. A nyomozás tartama. A leplezett eszközök alkalmazása a nyomozás során
 31. A jegyzőkönyv és a feljegyzés. Határozatok a nyomozás során
 32. Jogorvoslat a nyomozás során
 33. A nyomozás megindítása, a feljelentés elutasítása
 34. A felderítés
 35. A vizsgálat
 36. Az eljárás felfüggesztése és megszüntetése
 37. Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a bűnösség beismeréséről
 38. A közvetítői eljárás
 39. Feltételes ügyészi felfüggesztés
 40. A vádemelés
 41. A bíróság eljárása a vádemelés előtt

Vissza