Büntető eljárási jog I. tételsor

BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG 1. TÉTELSOR

 Igazságügyi igazgatási alapszak

2015/2016. tanév I. félév

 

 A tételsor .pdf formátumban

 

1. Alapvető rendelkezések I. (az eljárási feladatok megosztása; a bíróság eljárásának alapja; jog a bírósági eljáráshoz; jogorvoslati jog; bizonyítási teher)
2. Alapvető rendelkezések II. (a védelem joga, az ártatlanság vélelme; az önvádra kötelezés tilalma; az anyanyelv használata)
3. Alapvető rendelkezések III. (a hivatalból való eljárás, a büntetőeljárás megindítása és a büntetőeljárás akadályai; a büntetőjogi felelősség önálló elbírálása; a törvény hatálya)
4. A bíróság feladata és az eljáró bíróságok. A bíróságok összetétele
5. A bíróság hatásköre és illetékessége
6. Az ügyész feladata
7. Az ügyészség hatásköre és illetékessége
8. A nyomozó hatóságok és feladatuk a büntetőeljárásban
9. A büntetőügyekben eljáró hatóságok tagjainak kizárása
10. A terhelt és a védő
11. A sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél és az egyéb érdekeltek
12. A képviselők, a segítők és a támogató a büntetőeljárásban
13. A bizonyítás általános szabályai. A tanúvallomás, a tanú kihallgatása
14. A tanú vallomástételének akadályai és a tanúvédelem eszközei
15. A szakértőre vonatkozó eljárási rendelkezések és a szakvélemény
16. A tárgyi bizonyítási eszköz és az okirat. A terhelt vallomása
17. A bizonyítási eljárások
18. Az őrizetbe vétel és az előzetes letartóztatás
19. A lakhelyelhagyási tilalom, a házi őrizet és a távoltartás
20. Az ideiglenes kényszergyógykezelés és az óvadék
21. A házkutatás, a motozás és a lefoglalás
22. Az információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezés
23. Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele és a zár alá vétel
24. Az eljárás rendjének biztosítását szolgáló kényszerintézkedések
25. Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata. A jegyzőkönyv és a jelentés. A nyomozás során hozott határozatok
26. A büntetőeljárás megindítása nyomozással. A feljelentés elutasítása
27. A nyomozás határideje, nyomozási cselekmény elvégzése határozat nélkül. A nyomozó hatóságok egyéb adatszerző tevékenysége
28. A gyanúsított és a tanú kihallgatása. A szaktanácsadó és a hatósági tanú
29. Jelenlét a nyomozás cselekményeknél
30. A nyomozás részbeni mellőzése és a nyomozás felfüggesztése
31. A nyomozás megszüntetése és a nyomozás iratainak megismerése. Jogorvoslat nyomozás során
32. A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés
33. A nyomozási bíró feladatai és eljárása
34. A vádemelés
35. A vádemelés részbeni mellőzése és a közvetítői eljárás
36. A vádemelés elhalasztása
37. A pótmagánvádló fellépése

Vissza