Büntető eljárási jog I. tételsor

BÜNTETŐ ELJÁRÁSI JOG 1. TÉTELSOR

 2015/2016. tanév I. félév

 

A tételsor .pdf formátumban

 

 

1.   A büntetőeljárás fogalma, feladata és célja

2.   A büntetőeljárás jogi természete, szakaszai

3.   Az akkuzatórius büntetőeljárási rendszer

4.   Az inkvizitórius büntetőeljárási rendszer

5.   A büntető igazságszolgáltatási rendszer hierarchikus modellje

6.   A büntető igazságszolgáltatási rendszer koordinatív modellje

7.   A büntetőeljárás történeti rendszerei Magyarországon. Új tendenciák a büntetőeljárásban

8.   Az alkotmányosság fogalmi elemei. Alkotmányos elvek a büntetőeljárásban

9.   Alapelvek a büntetőeljárásban, az alapelvek forrásai, rendszere, alapelvek a magyar büntetőeljárási törvényben

10.     Alapvető rendelkezések I. (az eljárási feladatok megosztása; a bíróság eljárásának alapja; jog a bírósági eljáráshoz; jogorvoslati jog; bizonyítási teher)

11.     Alapvető rendelkezések II. (a védelem joga, az ártatlanság vélelme; az önvádra kötelezés tilalma; az anyanyelv használata)

12.     Alapvető rendelkezések III. (a hivatalból való eljárás, a büntetőeljárás megindítása és a büntetőeljárás akadályai; a büntetőjogi felelősség önálló elbírálása; a törvény hatálya)

13.     A bíróság feladata és az eljáró bíróságok. A bíróságok összetétele

14.     A bíróság hatásköre és illetékessége

15.     Az ügyész feladata

16.     Az ügyészség hatásköre és illetékessége

17.     A nyomozó hatóságok és feladatuk a büntetőeljárásban

18.     A büntetőügyekben eljáró hatóságok tagjainak kizárása

19.     A terhelt

20.     A védő

21.     A sértett, a magánfél és az egyéb érdekeltek

22.     A magánvádló és a pótmagánvádló

23.     A képviselők, a segítők és a támogató

24.     A kényszerintézkedések általános kérdései: fogalma, rendszerezése, törvényessége. Az őrizetbe vétel

25.     Az előzetes letartóztatás és az óvadék

26.     A lakhelyelhagyási tilalom, a házi őrizet és a távoltartás

27.     Az ideiglenes kényszergyógykezelés

28.     A házkutatás és a motozás

29.     A lefoglalás

30.     Az információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezés és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele

31.     A zár alá vétel

32.     Az eljárás rendjének biztosítását szolgáló kényszerintézkedések

33.     A bizonyítási rendszerek. A bizonyítás általános kérdései: a bizonyítás tárgya, alanya és elvei

34.     Bizonyítási eszközök I. A terhelt vallomása és a tanúvallomás

35.     A tanúvédelemre vonatkozó szabályok a magyar büntetőeljárásban

36.     Bizonyítási eszközök II. A szakvélemény

37.     Bizonyítási eszközök III. A tárgyi bizonyítási eszköz és az okirat

38.     A bizonyítási eljárások I. A szemle, a helyszíni kihallgatás és a bizonyítási kísérlet

39.     A bizonyítási eljárások II. A felismerésre bemutatás, a szembesítés és a szakértők párhuzamos meghallgatása

 

Vissza