Büntető eljárási jog I. tételsor

BÜNTETŐ ELJÁRÁSI JOG 1. TÉTELSOR

Osztatlan jogászképzés, III. évfolyam

nappali, levelező és diplomás levelező tagozat

2018/2019. tanév I. félév

 

A tételsor .pdf formátumban

 

1.   A büntetőeljárás fogalma, feladata és célja

2.   A büntetőeljárás jogi természete, szakaszai

3.   Az akkuzatórius büntetőeljárási rendszer

4.   Az inkvizitórius büntetőeljárási rendszer

5.   A büntető igazságszolgáltatási rendszer hierarchikus modellje

6.   A büntető igazságszolgáltatási rendszer koordinatív modellje

7.   A büntetőeljárás történeti rendszerei Magyarországon. Új tendenciák a büntetőeljárásban

8.   Az alkotmányosság fogalmi elemei. Alkotmányos elvek a büntetőeljárásban

9.   Alapelvek a büntetőeljárásban, az alapelvek forrásai, rendszere, alapelvek a magyar büntetőeljárási törvényben

10.    Alapvető rendelkezések I. (a büntetőeljárás alapja és akadályai; az eljárási feladatok megoszlása; az ítélkezés alapja és vádhoz kötöttsége; a törvény hatálya)

11.    Alapvető rendelkezések II. (az alapvető jogok védelme; a bizonyítás alapvető kérdései; az ártatlanság vélelme; a védelem joga, a büntetőeljárás nyelve és a nyelvhasználat joga; a jogorvoslati jog)

12.    A bíróság feladata és az eljáró bíróságok. A bíróságok összetétele

13.    A bíróság hatásköre és illetékessége

14.    Az ügyészség feladata és jogai. Az ügyészség hatásköre és illetékessége; a kizárólagos ügyészségi nyomozás

15.    A nyomozó hatóságok; a nyomozó hatóság feladata, hatásköre, illetékessége

16.    A büntetőügyekben eljáró hatóságok tagjainak kizárása

17.    A terhelt

18.    A védő

19.    A sértett

20.    A magánvádló,a pótmagánvádló és a magánfél

21.    A vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt,

22.    A segítők, a meghatalmazott képviselő és a támogató

23.    A büntetőeljárási cselekvőképesség

24.    A különleges bánásmód biztosítása a büntetőeljárásban

25.    A jelenlét biztosítása az eljárási cselekményen

26.    Telekommunikációs eszköz használata

27.    Az eljárás rendjének biztosítását szolgáló intézkedések

28.    Kifogás az eljárás elhúzódása miatt

29.    A kényszerintézkedések általános kérdései: fogalma, rendszerezése, törvényessége.

30.    A kényszerintézkedések alkalmazásának általános szabályai. Az őrizet

31.    A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések általános szabályai

32.    A távoltartás és a bűnügyi felügyelet; a magatartási szabályok megtartását biztosító intézkedések; a magatartási szabályok megváltoztatása és megszegésük következményei  

33.    A távoltartás és a bűnügyi felügyelet tartama, részleges feloldása és módosítása, megszüntetése

34.    A letartóztatás és az előzetes kényszergyógykezelés

35.     A kutatás és a motozás

36.    A lefoglalás elrendelése, végrehajtása, a lefoglalt dolog megváltása, értékesítése; a lefoglalás megszüntetése, a lefoglalt dolog elkobzása és visszatartása

37.    Az irat lefoglalása; az elektronikus adat lefoglalása és a megőrzésére kötelezés

38.    A zár alá vétel

39.    Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele

40.    A bizonyítási rendszerek. A bizonyítás általános kérdései: a bizonyítás tárgya, alanya és elvei, a bizonyítékok értékelése

41.    Bizonyítási eszközök I. A tanúvallomás

42.    Bizonyítási eszközök II. A terhelt vallomása

43.    A tanúvédelemre vonatkozó nemzetközi elvárások és eszközei a magyar büntetőeljárásban

44.    Bizonyítási eszközök III. A szakvélemény

45.    Bizonyítási eszközök IV. A  pártfogó felügyelői vélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz és az elektronikus irat

46.    A bizonyítási cselekmények I. A szemle, a helyszíni kihallgatás és a bizonyítási kísérlet

47.    A bizonyítási cselekmények II. A felismerésre bemutatás, a szembesítés és a műszeres vallomásellenőrzés

Vissza