Büntető eljárási jog II. tételsor

BÜNTETŐ ELJÁRÁSI JOG II. TÉTELSOR

 

Igazságügyi igazgatási alapszak

 

2013/2014. tanév 2. félév

 

 

.pdf formátumban

 

 

 1. A bírósági eljárás formái. A tárgyalás nyilvánossága. A tárgyaláson részt vevő személyek
 2. A tárgyalás vezetése és méltóságának megőrzése. A tárgyalás rendjének fenntartása
 3. Tárgyalás tartása zártcélú távközlési hálózat útján
 4. A jegyzőkönyv és a határozatok. A tanácskozás és a szavazás
 5. A tárgyalás előkészítése
 6. A tárgyalás szakaszai. A tárgyalás megnyitása és a tárgyalás megkezdése
 7. A bizonyítás és a tárgyalás folytonossága A vád módosítás és a vád elejtése
 8. Perbeszédek és felszólalások. Az utolsó szó joga. A határozathozatal és a határozat kihirdetése
 9. Jogorvoslati nyilatkozatok. A fellebbezésre jogosultak és a fellebbezés bejelentése
 10. Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatai
 11. A pótmagánvádló fellépése és a pótmagánvádlóra vonatkozó eltérő rendelkezések
 12. A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya. A felülbírálat terjedelme
 13. Bizonyítás a másodfokú eljárásban. A súlyosítási tilalom
 14. A fellebbezés elintézése
 15. A másodfokú bíróság határozatai
 16. Fellebbezés a másodfokú bíróság határozata ellen. A felülbírálat terjedelme a harmadfokú eljárásban
 17. A fellebbezés elintézése a harmadfokú eljárásban. A harmadfokú bíróság határozatai
 18. A nem ügydöntő végzések elleni jogorvoslatok. A megismételt eljárás
 19. A perújítás
 20. A felülvizsgálat
 21. Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén. Jogorvoslat a törvényesség érdekében
 22. A jogegységi eljárás
 23. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás
 24. A katonai büntetőeljárás
 25. A magánvádas eljárás
 26. A bíróság elé állítás
 27. Eljárás a távollévő terhelttel szemben
 28. Lemondás a tárgyalásról
 29. A tárgyalás mellőzése
 30. Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében
 31. A kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályai és a vagyon-visszaszerzési eljárás
 32. A különleges eljárások általános szabályai. Egyes különleges eljárások I. (az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére és a lefoglalt dologról történő rendelkezésre irányuló eljárás)
 33. Egyes különleges eljárások II. (a kártalanítás; a visszatérítés; a biztosíték; a kegyelmi eljárás)

Vissza