Büntető eljárási jog II. tételsor

BÜNTETŐ ELJÁRÁSI JOG II. TÉTELSOR

 

2014/2015. tanév, 2. félév

 

.pdf formátum

 

 

 

 1. Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata
 2. A büntetőeljárás megindítása nyomozással. Intézkedések a feljelentés alapján
 3. A nyomozás határideje, nyomozási cselekmény elvégzése határozat nélkül. A nyomozó hatóságok egyéb adatszerző tevékenysége
 4. A gyanúsított és a tanú kihallgatása
 5. A szaktanácsadó és a hatósági tanú. Jelenlét a nyomozás cselekményeknél
 6. A nyomozás részbeni mellőzése és a nyomozás felfüggesztése
 7. A nyomozás megszüntetése és a nyomozás iratainak megismerése.
 8. Jogorvoslat nyomozás során
 9. Titkos információgyűjtés a nyomozásban. A titkos információgyűjtés eszközei
 10. A titkos információgyűjtés alkotmányos problémái. Titkos információgyűjtés a nemzetközi gyakorlatban. A nyomozási alku
 11. A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés
 12. A nyomozási bíró feladatai és eljárása
 13. A vádemelés. A vádemelés részbeni mellőzése
 14. A közvetítői eljárás és a vádemelés elhalasztása
 15. A pótmagánvádló fellépése és a pótmagánvádlóra vonatkozó eltérő rendelkezések
 16. Az angolszász és a kontinentális tárgyalási rendszer jellemzői
 17. A bírósági eljárás formái. A tárgyalás nyilvánossága. A tárgyaláson részt vevő személyek. A tárgyalás vezetése és méltóságának megőrzése. A tárgyalás rendjének fenntartása
 18. Tárgyalás tartása zártcélú távközlési hálózat útján
 19. A tárgyalás előkészítése. A tanács és a tanács elnökének hatásköre. A tárgyalás előkészítése során eldöntendő kérdések
 20. A tárgyalás szakaszai. A tárgyalás megnyitása és a tárgyalás megkezdése
 21. A bizonyítás. A tárgyalás folytonossága. Rendelkezés a váddal: a vád módosítása és a vád elejtése
 22. Perbeszédek és felszólalások. Az utolsó szó joga. A határozathozatal: a tanácskozás és a szavazás. A határozat kihirdetése. Jogorvoslati nyilatkozatok. A fellebbezésre jogosultak és a fellebbezés bejelentése
 23. Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatai. Az ügydöntő határozat jogi és ténybeli keretei. A jogerő

 

Vissza