Büntető eljárási jog II. tételsor

BÜNTETŐ ELJÁRÁSI JOG II. TÉTELSOR

 

2017/2018. tanév, 2. félév

 

1. Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata
2. Az előkészítő eljárás
3. A nyomozás szakaszai, általános szabályai, leplezett eszközök alkalmazása a nyomozás során
4. A nyomozás megindítása, intézkedések a feljelentés alapján
5. A felderítés
6. A vizsgálat
7. Az eljárás felfüggesztése és megszüntetése a nyomozás során
8. Jogorvoslat nyomozás során
9. A leplezett eszközök alkalmazásának általános szabályai. A bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközök. A leplezett eszközök alkalmazásának közös szabályai
10. Az ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök
11. Bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök
12. A leplezett eszközök alkalmazása során megszerzett adatokra vonatkozó szabályok. A leplezett eszközök alkalmazásának eredménye. A titkos információgyűjtés és a büntetőeljárás kapcsolata
13. Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a beismerésről
14. A közvetítői eljárás és a feltételes ügyészi felfüggesztés
15. A vádemelés
16. Az angolszász és a kontinentális tárgyalási rendszer jellemzői
17. A bírósági eljárás formái. Jelenlét a bíróság eljárásában. A tárgyalás nyilvánossága. A tárgyalás vezetése és méltóságának megőrzése. A tárgyalás rendjének fenntartása
18. A bíróság eljárása a vádemelés előtt
19. A tárgyalás előkészítése.
20. A tárgyalás szakaszai. A tárgyalás megnyitása és a tárgyalás megkezdése. A tárgyalás folytonossága.
21. A bizonyítás. Rendelkezés a váddal: a vád módosítása és a vád elejtése
22. Perbeszédek és felszólalások. Az utolsó szó joga. A határozathozatal: a tanácskozás és a szavazás. A határozat kihirdetése. Jogorvoslati nyilatkozatok.
23. Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatai.
24. A polgári jogi igény és a szabálysértés elbírálása. A szülői felügyeleti jog megszüntetése. A jogerő

 

Vissza