Büntető eljárási jog III. tételsor

BÜNTETŐ ELJÁRÁSI JOG 3. TÉTELSOR

2015/2016. tanév I. félév

 

A tételsor .pdf formátumban

 

 1. A jogorvoslati eljárás általános kérdései. A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya. A felülbírálat terjedelme
 2. Bizonyítás a másodfokú eljárásban. A súlyosítási tilalom
 3. A fellebbezés elintézése
 4. A másodfokú bíróság határozatai.
 5. A hatályon kívül helyezés okai.
 6. Fellebbezés a másodfokú határozat ellen. A felülbírálat terjedelme a harmadfokú eljárásban
 7. A fellebbezés elintézése a harmadfokú eljárásban
 8. A harmadfokú bíróság határozatai
 9. A nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés és a megismételt eljárás
 10. A perújítás okai, a perújítási indítvány benyújtására jogosultak
 11. A perújítási eljárás
 12. A felülvizsgálat
 13. Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén. Jogorvoslat a törvényesség érdekében
 14. A jogegységi eljárás
 15. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás
 16. A katonai büntetőeljárás
 17. A magánvádas eljárás
 18. A bíróság elé állítás
 19. Eljárás a távollévő terhelttel szemben
 20. Lemondás a tárgyalásról
 21. A tárgyalás mellőzése
 22. Eljárás a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén. Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében
 23. A kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályai és a vagyon-visszaszerzési eljárás
 24. A különleges eljárások általános szabályai. Egyes különleges eljárások I. (az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére és a lefoglalt dologról történő rendelkezésre irányuló eljárás
 25.  Egyes különleges eljárások II. (a kártalanítás; a visszatérítés)
 26.  Egyes különleges eljárások III. (a biztosíték). A kegyelmi eljárás

Vissza