Büntető eljárási jog III. tételsor

BÜNTETŐ ELJÁRÁSI JOG 3. TÉTELSOR

2018/2019. tanév I. félév

Osztatlan jogászképzés IV. évfolyam

Tárgykód: AJBUE277N7, AJBUE277L7, AJBUE277D7

 

A tételsor .pdf formátumban

 1. A jogorvoslati eljárás általános kérdései. A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya. A felülbírálat terjedelme
 2. Bizonyítás a másodfokú eljárásban. A súlyosítási tilalom
 3. A fellebbezés elintézése
 4. A másodfokú bíróság határozatai
 5. A hatályon kívül helyezés okai
 6. Fellebbezés a másodfokú határozat ellen. A felülbírálat terjedelme a harmadfokú eljárásban
 7. A fellebbezés elintézése a harmadfokú eljárásban
 8. A harmadfokú bíróság határozatai
 9. A másodfokú és a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése elleni fellebbezés elbírálása
 10. A megismételt eljárás
 11. A perújítás okai, a perújítási indítvány benyújtására jogosultak
 12. A perújítási eljárás
 13. A felülvizsgálat
 14. Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén. Jogorvoslat a törvényesség érdekében
 15. A jogegységi eljárás
 16. Az egyszerűsített felülvizsgálat
 17. A fiatalkorú elleni büntetőeljárás
 18. Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében
 19. Eljárás bíróság elé állítás esetén
 20. Eljárás egyezség esetén
 21. A büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás
 22. Eljárás a távollévő terhelttel szemben. Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében
 23. Biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás
 24. A magánvádas eljárás
 25. A pótmagánvádas eljárás
 26. Eljárás vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében
 27. Eljárás határzárral kapcsolatos bűncselekmény esetén
 28. A különleges eljárások
 29. Az alaptalanul alkalmazott szabadságkorlátozásért járó kártalanítás. A visszatérítés
 30. Kegyelem a büntetőeljárásban. A bűnügyi költség és a rendbírság mérséklése vagy elengedése

 

Vissza