Levelező - Büntető eljárásjogi alapfogalmak - AJBUE711JAL3

TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER - BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ALAPFOGALMAK

 

Jogi asszisztens képzés

 

levelező tagozat

 

Büntető eljárásjogi alapfogalmak – AJBUE711JAL3

 

2013/2014. tanév 1. félév

 

 

1. A konzultációk témája és a konzultációkat vezető oktatók:

 

I. Szeptember 28. (szombat) 13.00-17.00 óra; A/1 226. – Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

A büntetőeljárás fogalma és célja. A büntetőeljárás alanyai. A bizonyítás. Kényszerintézkedések. A nyomozás. Határozatok a nyomozás során.

 

 

II. Október 5. (szombat) 10.20-11.50 óra, A/1 326. – Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

Az ügyészi szakasz. Határozatok az ügyészi szakban. A tárgyalás előkészítésének feladatai és rendszere. Tárgyalási rendszerek. A bírósági eljárás általános szabályai.

 

 

III. Október 12. (szombat) 8.30-11.50 óra; A/1 226. – Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

Az elsőfokú bírósági tárgyalás. Az elsőfokú bíróság határozatai. A másodfokú és a harmadfokú bírósági eljárás. A másod-, harmadfokú bíróság határozatai. A rendkívüli perorvoslatok. A rendkívüli perorvoslatok során hozható határozatok. Külön eljárások.

 

 

2. Az előadást tartó oktató a fogadóóráján konzultációs lehetőséget biztosít.

 

3. A vizsgára bocsátás feltétele: a tanrendben előirt konzultációkon való aktív jelenlét.

 

4. A félév írásbeli vizsgával zárul. A vizsganapok jegyzékét a NEPTUN rendszerben közöljük. Vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

 

5. A Miskolci Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának megfelelően kreditbeszámítást nyerhet a hallgató, ha korábban megszerzett tudása 75%-ban vagy ezt meghaladóan megegyezik a tárgy tananyagával és ezt megfelelő módon igazolja.

 

6. Vizsgakövetelmények:

Kötelező anyag:

  • a konzultáción elhangzottak
  • Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárásjogi alapfogalmak. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.
  • A Büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

Ajánlott könyvek:

  • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. Complex Kiadó, Budapest, 2012.
  • Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Bp., 2012.
  • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag.

 

7. Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea tanársegéd.

 

Vissza