Nappali - Büntető eljárásjogi alapfogalmak - AJBUE711JAN3

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ALAPFOGALMAK

 

nappali tagozat

 

AJBUE711JAN3

 

2013/2014. tanév 1. félév

 

 

1. A konzultációk időpontja, tematikája és a konzultációkat vezető oktatók:

 

Az előadások ideje: kedd 8-10 óra; helye: A/1 épület 307. terem

 

Szeptember 10.:

A büntetőeljárás meghatározása: fogalma, célja szakaszai.

Büntetőeljárási rendszerek.

A büntetőeljárás alapelvei.

A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

 

Szeptember 24.:

A büntetőeljárás alanyai.

A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

 

Október 1.:

A bizonyítás.

A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

 

Október 8.:

A nyomozás.

A konzultációt vezeti: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

 

Október 15.:

Kényszerintézkedések I.

A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

 

Október 29.:

Kényszerintézkedések II.

Az eljárási cselekményekre vonatkozó általános rendelkezések.

A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

 

November 05.:

Az ügyészi szakasz.

A konzultációt vezeti: Dr. Róth Erika egyetemi docens

 

November 12.:

A tárgyalás előkészítésének feladatai és rendszere.

A bírósági eljárás általános szabályai.

A tárgyalási rendszerek.

A konzultációt vezeti: Dr. Róth Erika egyetemi docens

 

November 19.:

Az elsőfokú bírósági tárgyalás.

A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

 

November 26.:

A másodfokú és harmadfokú bírósági eljárás.

A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

 

December 03.:

A rendkívüli perorvoslatok.

Külön eljárások.

Különleges eljárások.

A konzultációt vezeti: Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

 

December 10.:

Konzultáció

Előadó: Dr. Jánosi Andrea tanársegéd

 

2. Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

 

3. A tanrendben (órarendben) előírt tárgyak foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni.

 

4. Az előadásokon való részvételt a tantárgy jegyzője aláírásával igazolja.

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha a szorgalmi időszak követelményeinek eleget tett és azt a tantárgy előadója aláírásával igazolta.

 

5. A félév írásbeli vizsgával zárul. A vizsganapok jegyzékét a NEPTUN rendszerben közöljük. Vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

 

6. A Miskolci Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának megfelelően kreditbeszámítást kaphat a hallgató, ha korábbi tanulmányai során olyan tárgy követelményét teljesítette, melynek tananyaga 75%-ban vagy ezt meghaladóan megegyezik jelen tárgy tananyagával és ezt megfelelő módon igazolja.

 

7. Vizsgakövetelmények:

Kötelező anyag:

  • a konzultáción elhangzottak
  • Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárásjogi alapfogalmak. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.
  • A Büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok

Ajánlott könyvek:

  • Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A büntetőeljárás. Complex Kiadó, Budapest, 2012.
  • Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, Bp., 2012.
  • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag.

8. Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea tanársegéd.

 

Vissza