Begrüßungsworte des Dekans

A DÉKÁN KÖSZÖNTI A LÁTOGATÓT!

 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt az Állam- és Jogtudományi Kar honlapján!

 

Honlapunk funkciója, hogy átfogó képet nyújtson Karunk képzési kínálatáról, a követelményekről, kutatási témáinkról, nemzetközi kapcsolatainkról, szabályokról, eljárási rendről, s mindazon szervezetekről és személyekről, akik munkánkat, illetve hallgatóinkat tanulmányaik folytatásában segítik.

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara immár alapításától, 1981-től kezdődően elkötelezett híve a minőségi jogi felsőoktatás biztosításának, továbbá annak, hogy hallgatói számára versenyképes és elismert diplomát adjon. Magasan képzett, elismert oktatói gárdájával, elkötelezett munkatársaival, korszerű tananyagaival, gyakorlatias, innovatív képzésével, és komoly nemzetközi kapcsolataival olyan képzési palettát kínál, amely komoly értéket képvisel a munkaerőpiacon.

 

Tekintettel arra, hogy Karunk a gyönyörű környezetben elhelyezkedő egyetemi campus része, így hallgatóink számára egyszerre tudunk nyugodt tanulási lehetőséget és pezsgő diákéletet is biztosítani.

 

Jelenlegi oktatási tevékenységünk, illetve kínálatunk átfogja a Nemzeti Felsőoktatási Törvény által biztosított valamennyi képzési szintet, így: a mesterképzést (MA), az alapképzést (BA), a jogi felsőoktatási szakképzést (JFSZ) továbbá a doktorképzést (PhD) egyaránt.

 

-        Oktatási kínálatunk középpontjában hagyományosan a jogász-képzés áll, amely a Bologna-rendszerben egységes, osztatlan (5 éves) képzés, elvégzése dr. jur. cím megszerzésével jár.

-        BA szinten – 3 éves képzés keretében – három szakon biztosítunk továbbtanulási lehetőséget. Így: Igazságügyi igazgatási-; Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási-; valamint Közigazgatás-szervező (ez utóbbi képzés akkreditációja jelenleg még folyamatban van) alapképzési szakon. Ezen alapszakok átfogják az állami és a magánszektor szinte teljes egészét, így jó esélyt adnak az elhelyezkedésére.

-        MA szinten jelenleg Közigazgatási mesterszakon folytatunk képzést (kifutó képzés). Kiemelendő azonban, hogy a közeljövőben MA szintű képzési kínálatunk reményeink szerint bővülni fog. Terveink között szerepel a Munkaügyi és társadalombiztosítási Mesterszak indítása, továbbá – négy Európai Uniós tagállam egy-egy jogi karának, köztük a miskolci jogi kar együttműködése eredményeként – az Európai Közigazgatási Mesterképzési (MPEAP) szak alapítása és indítása. Ez utóbbi képzés nyelve várhatóan az angol és/vagy magyar lesz.

-        A 2 éves jogi felsőoktatási szakképzést elvégző hallgatóink azonnal elhelyezkedhetnek a munka világában, vagy BA szinten, illetve a jogász szakon folytathatják nálunk tanulmányaikat.

-        Szakirányú továbbképzési szakjaink színes kínálata húsznál több szakot tartalmaz, amelyek közül jellemzően azokat hirdetjük és indítjuk, amelyek a legnagyobb érdeklődéssel találkoznak, nem csupán a nálunk végzettek részéről.

 

Az állam- és jogtudományok tagozódásához igazodó, intézeti és tanszéki keretek közt folytatott kutatásainkelsősorban új tudományos eredmények elérését, továbbá azoknak a tudós közösséggel való megosztását, a tudományos közéletben való részvételt célozzák, illetve szolgálják. Ugyanilyen fontosnak tartjuk azonban, hogy kutatási eredményeinket megjelenítsük az általunk írt, illetve gondozott tankönyvekben és folyóiratokban, periodikákban, annak érdekében, hogy ezek mindenkor a tudományok legfrissebb állása szerinti tartalmakat közvetítsék hallgatóink számára.

 

A vázolt szakmai és tudományos munka mellett, az Állam- és Jogtudományi Kar a nyolc karból álló egyetemi campus sokszínűségét és értelmiség-formáló hatásátis kínálja, ide értve a több száz éves diákhagyományok ápolását is. A nálunk végzett hallgatók egész életükben őrzik kellemes egyetemi emlékeiket és büszkén viselik a Kar gyűrűjét.

 

Tisztelt Látogató!

 

Bízom abban, hogy sikerült felkelteni érdeklődését Karunk, illetve képzéseink, továbbá az oktatóink és hallgatóink által végzett tudományos kutatómunka iránt!

 

Ha bármilyen kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére.

 Prof. Dr. Farkas Ákos

Vissza