Bevezetés a közjogtanba ZV

A záróvizsga kérdései Bevezetés a közjogtanból a jogi felsőoktatási szakképzés hallgatóinak

2018-19. tanév II. félév

 

 

1. A közjog és a magánjog fogalma, elhatárolása, az egyes jogágak. Az alkotmányjog fogalma és jellemzői. Az alkotmány fogalma, ismérvei, az alkotmányok csoportosítása. Az alkotmányosság követelményei.

2. A jogforrás alkotmányjogi fogalma. A jogforrási rendszer alapelvei. A hatályos magyar jogforrási rendszer felvázolása: A jogszabályok.

3. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása.

4. A képviseleti és a közvetlen demokrácia fogalma, egymáshoz való viszonya. Az országos népszavazás szabályai.

5. Választási alapfogalmak. Választási alapelvek. A választási rendszerek fajtái.

 6. A magyar országgyűlési választójog feltételei. A magyar választási rendszer szabályai, az eredmény megállapítása.

 7. Az Országgyűlés funkciói és hatáskörei. Az Országgyűlés megalakulása és megbízatási ideje. Az Országgyűlés tisztségviselői. Az Országgyűlés szervezete.

 8. Az Országgyűlés működésének szabályai. Kérdés és interpelláció. Az országgyűlési képviselők mentelmi joga.

9. A köztársasági elnök választása, megbízatása, megbízatásának megszűnése, helyettesítése.

10. A köztársasági elnök feladatai, hatáskörei.

11. A kormányzás fogalma. A Kormány feladat-és hatáskörei. A kormányzati felelősség lényege és érvényesítésének eszközei.

12. A Kormány megalakulása, megszűnése. Az ügyvivő kormány és az ügyvezető miniszterelnök.

13. A helyi önkormányzás alkotmányjogi kérdései: Az állam területi tagozódása. A helyi önkormányzás fogalma. A helyi önkormányzatok típusai, alapjogai (hatáskörei).

14. Az igazságszolgáltatás fogalma. A magyar bírósági szervezet. A bírói függetlenség. A bíróságok központi igazgatása.

15. A magyar ügyészség szervezete. Az ügyészség feladatai, tevékenységi körei.

16. Az alkotmánybírói tisztség létrejötte, megszűnése. Az alkotmánybírák jogállása. Az Alkotmánybíróság szervezete.

17. Az Alkotmánybíróság hatáskörei.

18. Az alapvető jogok biztosa és helyetteseinek tisztsége. Megválasztásuk, jogállásuk, tisztségük megszűnése.

19. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek feladatai, eljárása és intézkedései.

 

 

 

 

 

Vissza