Nappali - Bevezetés a bűnügyi tudományokba - AJBKR711JAN2

 BEVEZETÉS A BŰNÜGYI TUDOMÁNYOKBA

 

jogi asszisztens képzés

 

nappali tagozat

 

Tárgykód: AJBKR711JAN2

 

2012/2013. tanév 2. félév

 

 

Az előadások ideje: csütörtök 10-12 óra; helye: A/1. 11.

 

 

Február 21.:

Bevezetés a bűnügyi tudományokba. A bűnügyi tudományok fogalmi és rendszertani alapjai. A bűnügyi tudományok, különösen a büntetőjog-tudomány fejlődése

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Február 28.:

Kriminológiai alapismeretek I.

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Március 7.:

Kriminológiai alapismeretek II.

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Március 14.:

Viktimológia

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Március 21.:

Devianciák I.

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Március 28.:

Devianciák II.

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Április 4.:

Életkor, nem és bűnözés I.

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Április 11.:

Életkor, nem és bűnözés II.

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Április 18.:

A bűnözés ábrázolása, látens bűnözés, hazai kriminalitás

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Április 25.:

A bűnözés megelőzése I.

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Május 2.:

A bűnözés megelőzése II. Jó gyakorlatok

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Május 9.:

A büntetés-végrehajtás alapkérdései. A büntető-igazságszolgáltatás szereplői, szervei, szervezeti felépítése. A bűnügyi nyilvántartás általános jellemzői.

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

Május 16.:

Aláírás. Elővizsga

Előadó: Csemáné Dr. Váradi Erika

 

 

1. A vizsgára bocsátás feltétele: a tanrendben előírt konzultációkon való aktív jelenlét. A hallgató a konzultációk 10 %-áról hiányozhat. Ezt meghaladó hiányzás esetén az aláírás megszerzéséhez a hallgató a félév tananyagából szóbeli beszámolót tesz.

 

2. A félév írásbeli vagy szóbeli vizsgával zárul. A vizsganapok jegyzékét a NEPTUN rendszerben közöljük. Vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

 

3. A Miskolci Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának megfelelően kreditbeszámítást nyerhet a hallgató, ha korábban megszerzett tudása 75%-ban vagy ezt meghaladóan megegyezik a tárgy tananyagával és ezt megfelelő módon igazolja.  

 

4. Vizsgakövetelmények:

Kötelező anyag:

  • a konzultáción elhangzottak (különös tekintettel egyes témákra - pl.: családon belüli erőszak)
  • Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007.
  • Ajánlott irodalom:
  • Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006.
  • F. Adler - G. O. W. Mueller - W. S. Laufer: Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
  • Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológiai ismeretek - Bűnözés - Bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 1999.
  • Horváth Tibor - Lévai Miklós: Kriminológiai szakirodalom-gyűjtemény I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
  • Vigh József: Kriminológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

 

5. Tárgyfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens.

 

Vissza