Bevezetés a közjogtanba 2008/2009

 

 

 

Bevezetés a közjogtanba

tantárgyból 2009/10. tanév II. félév

(akik a tantárgyat a 2008/09-es tanévben vették fel:AJALK702JAL2)

 

 

 

 

1. A közjog és a magánjog fogalma, elhatárolása. Az alkotmányjog fogalma és tárgya.

2. Az alkotmány fogalma, ismérvei, az alkotmányok csoportosítása.

3. Az alkotmányosság követelményei.

4. A hatalommegosztás elve (Locke, Montesquieu, Constant, Bibó)

5. A kormányforma fogalma, csoportosítása, az egyes kormányformák főbb jellemzői.

6. A jogforrás alkotmányjogi fogalma. A jogforrási rendszer alapelvei. A hatályos magyar jogforrási rendszer

felvázolása.

7. A jogszabályok.

8. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai.

9. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogszabályok kihirdetése.  A jogszabályok nyilvántartása.

10. A szuverenitás fogalma, fajtái. Államkapcsolatok: unitárius állam, reálunió, perszonálunió, konföderáció,

föderáció.

11. Választási alapfogalmak. Választási alapelvek.

12. A magyar országgyűlési választói jogosultság.  A választási eljárás alapelvei. A választási eljárás szakaszai.

Választási szervek.

13. Kampány, jelöltállítás, szavazás. A választási eredmény megállapítása. Időközi választások.

14. A népszavazás fajtái, tárgya és eredményessége.

15. Az Országgyűlés és a köztársasági elnök alkotmányos viszonya.

16. Az Országgyűlés és a Kormány alkotmányos viszonya.

17. A bíróságok és az ügyészségek szervei, főbb feladatai.

18. Az Alkotmánybíróság és az országgyűlési biztos jogállása és főbb feladatai.

Vissza