Bevezetés az informatikába

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Bevezetés az informatikába, Jogi felsőoktatási szakképzés (FSZ)

(Nappali és levelező tagozat)

Tantárgy neve:

Bevezetés az informatikába

Tantárgy Neptun kódja:

Nappali: AJKOI821JFN1

Levelező: AJKOI821JFL1

Tárgyfelelős intézet: Államtudományi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Torma András

Közreműködő oktató(k): dr. Cseh Gergely

Javasolt félév:

Előfeltétel: -

Óraszám:

nappali: 2 óra /hét

levelező: 10 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 1

Munkarend: Nappali és levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatásának célja az, hogy bepillantást nyerhessenek a hallgatók az információs rendszerek és az információkezelés eszközeinek világába. Továbbá, hogy megismertesse a hallgatókkal a jogi informatika egyes főbb szakterületeit (közigazgatás, országgyűlés, bíróság, ügyészség, rendőrség, számítógépes jogszabály-nyilvántartás), gyakorlati aspektusait. Lehetőséget biztosítson a jogszabálytárak használatának gyakorlására és az elektronikus ügyintézés lehetőségeire.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T4, T5, T8, T9

képesség: K1, K3, K10, K18, K20

attitűd: A10

autonómia és felelősség: F3

Tantárgy tematikus leírása:

 1. Követelmények ismertetése. MsWord szövegszerkesztő: formázás, szegélyezés, árnyékolás, számozás, felsorolás, bekezdések mozgatása, több dokumentum egyidejű kezelése,
 2. MsWord: szövegtár használata, szöveg egységek, dokumentumkezelés, kezelési alapfogalmak, alapismeretek.
 3. Táblázatkezelés: MsExcel táblázatkezelő: élőfej-élőláb szerkesztése, képletek létrehozása, függvények használata, statisztikai függvények, pénzügyi függvények.
 4. MSExcel táblázatkezelő: háromdimenziós táblázatok létrehozása, kezelése, háromdimenziós képletek készítése, grafikonok készítése, létrehozása, grafikon jellemzők, grafikonok formázása, nyomtatás, nyomtatási jellemzők, beállítások, nagyméretű táblázatok kezelése
 5. Szakdolgozat készítéséhez szükséges word és excel műveletek megismerése.
 6. SZEÜSZ
 7. Jogszabály nyilvántartások (Opten)
 8. Jogszabály nyilvántartások (Opten)
 9. Jogszabály nyilvántartások (Complex)
 10. Jogszabály nyilvántartások (Complex)
 11. Jogszabály nyilvántartások (Eurlex)
 12. SZÜF, Magyarország.hu
 13. Birosag.hu (bírósági ítéletek megismerése, civil szervezetek nyilvántartása), Céginformációs portál
 14. Közigazgatási ügyvitel

Beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

A beszámolót írásban kell teljesíteni.

A beszámoló értékelése 0 – 25 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

Elégtelen (1):  0 – 12 pontig

Elégséges (2): 13 – 15 pontig

Közepes (3):   16 – 18 pontig

Jó (4):  19 – 22 pontig

Jeles (5):         23 – 25 pontig

Kötelező irodalom:

A tantárgyhoz elsősorban elektronikus formában állnak rendelkezésre kötelező anyagok, melyek ismertetésére a gyakorlati képzés keretében kerítünk sort. A kötelező anyagok gerincét az egyes felhasználói programok használati útmutatói képezik, így különösen MS Word és Excel.

Frank WEBSTER: Theories of the Information Society. London: Routledge 20026.

A gyakorlatokon elhangzottak

 

Ajánlott irodalom:

Bodnár Ibolya: Szövegszerkesztés WinWord, Works, PC Start Stúdió

Békefi Zoltán: Táblázatkezelés Excel, Lotus, Works, PC Start Stúdió

Lengyel – Pásztor – Tétényi: Az Internet világa, ComputerBook

Balogh Zsolt György: Jogi informatika, Dialóg - Campus Kiadó, Pécs - Budapest, 1998.

PINTÉR Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.

Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976

 

Miskolc-Egyetemváros

2018. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza