Bírósági és ügyészségi igazgatás és ügyvitel (záróvizsga tételsor)

Záróvizsga tételsor

„Bírósági és ügyészségi igazgatás és ügyvitel” c. tantárgyból

Igazságügyi igazgatás BA szakos és Igazságügyi ügyintéző szakos

hallgatók számára

 

 1. A magyar bírósági szervezet Magyarország Alaptörvénye tükrében
 2. Az igazságszolgáltatás alapelvei
 3. A bírósági szervezetrendszer felépítése; az egyes bíróságok hatásköre
 4. A bíróságok feladatai az ítélkezés egységének biztosítása érdekében, a jogegységi eljárás
 5. A Kúria önkormányzati tanácsa, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
 6. Az Országos Bírói Hivatal és elnökének jogköre és működése
 7. Az Országos Bírói Tanács összetétele, feladatai
 8. A Kúria elnöke és a bírósági vezetők
 9. A bírói testületek
 10. A bíró szolgálati viszonya, a pályázati rendszer
 11. A bíró jogai és kötelezettségei; összeférhetetlenség, a bírák jogállása
 12. A bíró munkájának értékelése, az alkalmatlansági eljárások
 13. A bíró fegyelmi felelőssége
 14. A bíró kártérítési felelőssége
 15. A bírák javadalmazásának főbb szabályai
 16. Az ülnökök jogállása, választása és javadalmazása
 17. Az ügyészség helye és szerepe az állami szervek rendszerében; az Alaptörvény rendelkezési az ügyészségről
 18. Az ügyészség szervezete és működése
 19. A legfőbb ügyész és az ügyészek jogállása
 20. Az ügyészségi szolgálati viszonyok létesítése, az ügyészi kinevezés feltételei
 21. Az ügyészi munkavégzés jellemzői (utasítási jog, megtagadási okok)
 22. Az ügyész fegyelmi felelőssége
 23. Az ügyészség büntetőjogi tevékenysége
 24. Az ügyészség közérdekvédelmi feladatai; az ügyészi keresetindítási jog jellemzői
 25. Az ügyészségi ügyvitel alapvető szabályai
 26. A bírósági ügyvitellel kapcsolatos általános rendelkezések (jogforrások, a bírósági ügyvitel szervezete, irányítása és felügyelete). Az ügykezelés szabályai (tájékoztatás a félfogadásról és a beadványok átvételéről, panasznap, jegyzőkönyv, iratok megtekintése, felvilágosítás adása)
 27. Az ügyintézés lényeges mozzanatai (a beadványok bíróság által történő átvétele, érkeztetés, hiánypótlás, felülbélyegzés, iratok csoportosítása, szignálás, soron kívüli eljárás)
 28. A lajstrom és az azzal összefüggő ügyintézés
 29. A befejezett ügyek
 30. Irattározás és selejtezés

 

Jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

 

Miskolc-Egyetemváros, 2016. március 1.

Vissza