Büntetőjog I. - kreditbeszámítás

Büntetőjog 1. (Általános Rész) - a szóbeli vizsga témakörei

(korábbi tanulmányaikra tekintettel kreditbeszámítást nyert hallgatóknak)

2015/2016. tanév 1. félév

 

a tételsor pdf formátumban

 

A korábbi tanulmányaikra tekintettel kreditbeszámítást nyert hallgatóknak a "Büntetőjog 1." tantárgy keretében a következő témakörökből kell eredményes vizsgát tenniük:

 

1. A bűncselekmény-fogalom a Btk-ban. A bűncselekmények súly szerinti osztályozása az 1843. évi törvényjavaslattól
2. A törvényi tényállás fogalma, formái. Az általános törvényi tényállás elemeinek csoportosítása
3. A bűncselekmény tárgya (jogi tárgy). Az elkövetési tárgy és az elkövetés szituációjához tartozó tényállási elemek
4. Az elkövetési magatartás
5. Az eredmény és az okozati összefüggés
6. A bűncselekmény alanya, az alannyá válás feltételei
7. A szándékosság
8. A gondatlanság
9. Az eredményért, mint a bűncselekmény minősítő körülményéért való felelősség. A vegyes bűnösség
10. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere
11. A jogos védelem
12. A végszükség
13. Egyéb jogellenességet kizáró okok
14. A kóros elmeállapot büntetőjogi kérdései. A kényszer és a fenyegetés
15. Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekményekért való felelősség
16. A tévedés
17. A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok, különös tekintettel a magánindítvány hiányára
18. A büntethetőséget megszüntető okok, különös tekintettel az elévülésre és a vonatkozó alkotmánybírósági határozatokra
19. A tevékeny megbánás

 

 

Vissza