Büntetőjog II. tételek

Büntetőjog 2. (Általános Rész) - a szóbeli vizsga témakörei

2014/2015. tanév 2. félév

 .pdf formátum

 

1. A bűncselekmények stádiumai I: A kísérlet
2. A bűncselekmények stádiumai II: Az előkészület és a befejezett bűncselekmény
3. Tettesség
4. Részesség
5. Társas bűnelkövetési alakzatok, bűnkapcsolatok
6. Bűncselekményi egység és halmazat
7. A büntetés jogalapja és célja (büntetési elméletek). A büntetés fogalma
8. A büntetőjogi jogkövetkezmények általános jellemzői, meghatározásának rendszerei, módjai
9. Büntetőjogi szankciórendszerünk a Csemegi-kódextől napjainkig
10. A börtönrendszerek. A szabadságvesztés-büntetés tartama és végrehajtási fokozatai. Az elzárás
11. Feltételes szabadságra bocsátás az életfogytig és a határozott ideig tartó szabadságvesztésből
12. A szabadságvesztés alternatívái. A közérdekű munka
13. A pénzbüntetés szabályozástörténete és a hatályos rendelkezések
14. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás
15. A kitiltás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás és a kiutasítás
16. A mellékbüntetések. A közügyektől eltiltás
17. Az intézkedések elméleti kérdései, rendszere és osztályozása. A kényszergyógykezelés
18. Megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi munka, pártfogó felügyelet
19. A vagyonelkobzás, elkobzás, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele
20. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések
21. A büntetéskiszabás fogalma és általános szabályai
22. A büntetés enyhítése. Az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítása
23. Büntetéskiszabás tárgyalásról lemondás esetén. A halmazati és az összbüntetés
24. A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése
25. A bűnszervezetben történő elkövetés, a bűnismétlés és jogkövetkezményeik
26. A büntetés végrehajtását kizáró okok és a mentesítés
27. A fiatalkorúak büntetőjogának nemzetközi és hazai fejlődése
28. A fiatalkorúakra vonatkozó hatályos büntetőjogi rendelkezések

Vissza