Büntetőjog II. - kreditbeszámítás

 

Büntetőjog 2. vizsga tételei

(kreditbeszámítást nyert hallgatóknak)

2014/2015. tanév 2. félév

 

a tételsor pdf formátumban

 

 A korábbi tanulmányaikra tekintettel kreditbeszámítást nyert hallgatóknak a "Büntetőjog 2." tantárgy keretében a következő témakörökből kell eredményes vizsgát tenniük:

 

1. A bűncselekmények stádiumai I: A kísérlet
2. A bűncselekmények stádiumai II: Az előkészület és a befejezett bűncselekmény
3. Tettesség
4. Részesség
5. Társas bűnelkövetési alakzatok, bűnkapcsolatok
6. Bűncselekményi egység és halmazat
7. A börtönrendszerek. A szabadságvesztés-büntetés tartama és végrehajtási fokozatai. Az elzárás
8. Feltételes szabadságra bocsátás az életfogytig és a határozott ideig tartó szabadságvesztésből
9. A szabadságvesztés alternatívái. A közérdekű munka
10. A pénzbüntetés szabályozástörténete és a hatályos rendelkezések
11. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás
12. A kitiltás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás és a kiutasítás
13. A mellékbüntetések. A közügyektől eltiltás
14. Az intézkedések elméleti kérdései, rendszere és osztályozása. A kényszergyógykezelés
15. Megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi munka, pártfogó felügyelet
16. A vagyonelkobzás, elkobzás, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele
17. A büntetéskiszabás fogalma és általános szabályai
18. A büntetés enyhítése. Az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítása
19. Büntetéskiszabás tárgyalásról lemondás esetén. A halmazati és az összbüntetés
20. A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése
21. A bűnszervezetben történő elkövetés, a bűnismétlés és jogkövetkezményeik
22. A fiatalkorúakra vonatkozó hatályos büntetőjogi rendelkezések

 

 

Vissza