Büntetőjog III. tételek

Büntetőjog 3. (Különös Rész) - a szóbeli vizsga tételei

2016/2017. tanév 1. félév

 

A tételsor .pdf formátumban

 

1. A nemzetközi jogi bűncselekmények rendszere. A népirtás és az emberiesség elleni bűncselekmény
2. Az emberölés alapesete és a Kúria vonatkozó jogértelmezése
3. Az emberölés minősített esetei és a Kúria vonatkozó jogértelmezése
4. Az erős felindulásban elkövetett emberölés, az öngyilkosságban közreműködés, a magzatelhajtás
5. A testi sértés és bűnösségi formái, valamint a Kúria vonatkozó jogértelmezése
6. A veszélyeztetési bűncselekmények jellemzői és a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
7. A segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás
8. A kábítószer-büntetőjogi tényállások: a kábítószer-kereskedelem, a kábítószer birtoklása, a kóros szenvedélykeltés és az új pszichoaktív anyaggal visszaélés
9. Az emberrablás, az emberrablás feljelentésének elmulasztása, az emberkereskedelem
10. A szubszidiárius bűncselekmény fogalma és a kényszerítés; a személyi szabadság megsértése és a kényszermunka
11. A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak
12. A szexuális visszaélés és a vérfertőzés
13. A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények: a kerítés, a prostitúció elősegítése, a kitartottság és a gyermekprostitúció kihasználása
14. A kiskorú veszélyeztetése, a gyermekmunka, a kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása
15. A tartási kötelezettség elmulasztása, a kettős házasság, a családi jogállás megsértése és a kiskorú elhelyezésének megváltoztatása
16. A magánlaksértés és a zaklatás
17. Az emberi becsület fogalmának elemei és büntetőjogi védelme: a rágalmazás és a becsületsértés
18. A közlekedési bűncselekmények általános jellemzése és a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
19. A vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése és a közúti veszélyeztetés
20. A közúti baleset okozása és elhatárolása a közúti veszélyeztetéstől
21. A járművezetés ittas állapotban, a járművezetés bódult állapotban és a járművezetés tiltott átengedése
22. A környezetkárosítás, a természetkárosítás és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
23. Az állam elleni bűncselekmények rendszere és szabályozásának elvei, a hűtlenségi bűncselekmények (hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása)
24. A hamis vád és a hatóság félrevezetése
25. A hamis tanúzás, a hamis tanúzásra felhívás és a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása

Vissza