Büntetőjog IV. tételek

 

Büntetőjog 4. (Különös rész) - a szóbeli vizsga tételei

 2016/2017. tanév 2. félév

 

.pdf formátumban

 

 1. A korrupciós bűncselekmények rendszere. A vesztegetés, a vesztegetés elfogadása, a hivatali vesztegetés és a hivatali vesztegetés elfogadása.
 2. A korrupciós bűncselekmények általános jellemzői. A vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, a vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban, a befolyás vásárlása és a befolyással üzérkedés, a korrupciós bűncselekmények feljelentésének elmulasztása
 3. Hivatali bűncselekmények: a bántalmazás hivatalos eljárásban, a bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában, a kényszervallatás és a jogellenes fogvatartás
 4. Hivatali bűncselekmények: a hivatali visszaélés, a közfeladati helyzettel visszaélés, a jogellenes titkos információgyűjtés vagy adatszerzés és a jogosulatlan megbízhatósági vizsgálat végzése
 5. A hivatalos személy és a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
 6. A terrorcselekmény, a terrorizmus finanszírozása és a bűnszervezetben részvétel
 7. A közveszély okozása és a közérdekű üzem működésének megzavarása
 8. A robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés és a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés
 9. A közösség elleni uszítás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés
 10. A nemzeti jelkép megsértése, a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása és az önkényuralmi jelkép használata
 11. A garázdaság és a rendbontás
 12. A közokirat-hamisítás, a hamis magánokirat felhasználása és az okirattal visszaélés
 13. Az embercsempészés és a tiltott szerencsejáték szervezése
 14. A lopás
 15. A rongálás és a sikkasztás
 16. A csalás, a gazdasági csalás és az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
 17. A hűtlen kezelés, a hanyag kezelés és a jogtalan elsajátítás
 18. A jármű önkényes elvétele és az uzsora-bűncselekmény
 19. A járulékos bűncselekmények: az orgazdaság és a bűnpártolás
 20. A rablás és a kifosztás
 21. A zsarolás és az önbíráskodás
 22. A pénzhamisítás és a pénzhamisítás elősegítése
 23. A költségvetési csalás és a jövedékkel visszaélés elősegítése
 24. A pénzmosás és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
 25. A számvitel rendjének megsértése és a tartozás fedezetének elvonása
 26. A csődbűncselekmény és a feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban
 27. A gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, a gazdasági titok megsértése és az üzleti titok megsértése
 28. A fogyasztók érdekeit sértő bűncselekmények, különös tekintettel a rossz minőségű termék forgalomba hozatalára és a fogyasztók megtévesztésére
 29. A tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények

 

 

 

 

 

Vissza